Reservedeler – begrep - BilNorge.no
img
img
img
img
img
img
img
def bilnytt biljobb Bil FirmaBil YrkesBil Motorbransjen Default forside meny
Reservedeler – begrep
Det finnes tre typer av originale reservedeler i henhold til det reviderte regelverket i EU (Gruppeunntaket).
Biltester:
bsgif Biltester
Norges største samling biltester fra bladet Bil (1996-2021).

FB TWEET

ORIGINALE DELER

1.       Originale deler produsert av bilprodusenten (dette gjelder i stor grad karosserideler, interiør o.l., mens komponenter og reservedeler på det mekaniske/elektriske/elektroniske området etterhvert er av svært begrenset omfang - noe varierende fra produsent til produsent). Videresalg av denne type reservedeler til aktører utenfor det autoriserte nettverket kan ikke begrenses eller hindres, men bilprodusent kan stille krav til at denne type deler benyttes ved garantireparasjoner. Merkeautorisert forhandler kan fritt kjøpe denne type reservedeler hvor som helst i det merkeautoriserte nettverket innenfor EU/EØS-området (ikke bare gjennom nasjonal importør).

2.       Originale deler produsert av underleverandør (for både produksjon og ettermarked) og distribuert av bilprodusent gjennom sin vertikale distribusjon (bilimportører / autorisert merkeforhandler). Underleverandør har rett til synlig merking av disse reservedelene, på lik linje med bilprodusent. Videresalg av denne type reservedeler til aktører utenfor det autoriserte nettverket kan ikke begrenses eller hindres, men bilprodusent kan stille krav til at denne type deler skal benyttes ved garantireparasjoner - innkjøpt via det merkeautoriserte nettverket innenfor EU/EØS-området.

3.       Originale deler produsert av underleverandør i henhold til bilprodusentens spesifikasjoner og produksjonsnormer, men som ikke distribueres via bilprodusenten, men direkte til reservedelsdistributører eller andre frittstående aktører. Underleverandøren / reservedelsprodusenten kan fritt plassere logo / varemerke på disse deler. Ingen form for hindring av distribusjon/bruk av disse reservedelene er akseptabel. Delene kan markedsføres som originale reservedeler av alle aktører. Merkeautorisert forhandler kan fritt kjøpe denne type reservedeler hos hvilken som helst reservedelsdistributører eller andre frittstående aktører, og behandles i alle sammenhenger på lik linje med deler omtalt i pkt.2 - med unntak av bruk ved garantireparasjoner. Dog pålegger den nye forskriften merkeautorisert forhandler til å kjøpe minimum 30 % av benyttede deler gjennom produsentens vertikale distribusjon (m.a.o. inntil 70 % fra andre reservedelsdistributører eller frittstående aktører forutsatt at disse er av minst tilsvarende kvalitet, av original kvalitet eller også av bedre kvalitet).

 

RESERVEDELER AV TILSVARENDE KVALITET (matching quality)

Den nye forskriften definerer også begrepet ”reservedeler av tilsvarende kvalitet” (matching quality parts). Definisjonen stiller som betingelse at denne reservedelen har samme kvalitet som komponentene som blir eller er blitt brukt på det nye kjøretøyet. Det vil si at delen minst må tilsvare den originale delen når det gjelder konstruksjon, fremstilling og funksjonell standard (eller den kan være av bedre kvalitet), men produseres ikke nødvendigvis i henhold til bilprodusentens spesifikasjoner og produksjonsnormer, og kan dessuten være produsert i et annet materiale eller malt i en annen farge.

For å lette salget fra uavhengige distributører til bilprodusentenes distribusjonsnett samt for å unngå mulige juridiske innsigelser fra bilprodusentene, blir deleleverandørene oppfordret til – på anmodning – å utstede en (egen-)attest eller sertifikat som bekrefter kvaliteten på delene (for eksempel i emballasjen, som en separat deklarasjon eller en kunngjøring på Internett). Det formelle sertifiseringskravet gjelder ikke ved salg av reservedeler til frittstående verksteder. Men av markedsføringsmessige årsaker samt for å understøtte kvalitetsmerket ”originale reservedeler” eller ”deler av tilsvarende kvalitet” i det uavhengige ettermarkedet, anbefaler bransjens egne organer å legge ved en slik kvalitetsattest også her.

Forbruker anbefales å etterspørre kvalitetssattest eller annen dokumentasjon for å forsikre seg om nødvendig kvalitet i et uoversiktlig marked med mange typer aktører med svært varierende kvalitet. For å sikre at reservedeler av tilsvarende kvalitet skal ha akseptabel markedstilgang er det på den annen side ikke krav om at merkeautoriserte aktører har informasjonsplikt om reservedelene de benytter er av original eller tilsvarende kvalitet (ettersom de faktisk er av tilsvarende kvalitet).     

Bilprodusentene har med det nye regelverket mistet eneretten til betegnelsen ”originale deler” – og i tillegg er en av intensjonene at deler av ”tilsvarende kvalitet” skal få den reelle markedsmuligheten som de fortjener.

Les også ”Tips om deler”.

toolbar_print.gif Printervennlig versjon   toolbar_mail.gif Tips en venn   Del på facebook   twitter   tilbake.gif  Tilbake til forside
annonse

Bilbransjens stillingsmarked - rett til målgruppen

Se flere stillingsannonser her
logotest
Påmelding til daglig nyhetsbrev.
  
   


F-F-F-F-Facebook
pix pix pix
pix pix pix pix
pix     pix
 
pix     pix
pix     pix
   
pix     pix
pix     pix
pix   pix

 
Annonse: