Tor Valdvik, samfunnskontakt i Kongelig Norsk Automobilklub

Kronikk:

Bompengeprofitørene

Flyt og Fremtind Service skal dra inn langt over 100 millioner kroner ekstra i året for å gjøre jobben de allerede får betalt for. Hvorfor aksepterer det politiske Norge bompengeprofitører?

Kronikk av Tor Valdvik, samfunnskontakt i Kongelig Norsk Automobilklub

På nyåret varslet Flyt AS at de innførte månedsleie eller abonnement på 5 kroner i måneden per brikke for bombrikkene sine, i stedet for depositumet på 200 kroner, som man tidligere hadde operert med.

Nå varsler Fremtind Service at de vil gjøre det samme, mens Skyttel på sin side fortsetter å ta et engangsgebyr på 200 kroner. Bilister som ikke har brikkene i frontruta, får ikke tilgang til rabattene.

Selskapene er landets to største AutoPASS-utstedere og har, ifølge egne nettsider, ca. 2,9 millioner aktive brombrikker til sammen, som tilsier at norske bilister skal betale ca. 174 millioner i året for en tjeneste som selskapene allerede får betalt for. AutoPASS-utstederne får nemlig allerede en godtgjørelse på 1,75 prosent av innkrevingsbeløpet.

2022 ble et rekordår for bompengeinnkrevingen i Norge, da det ble hentet inn over 13 milliarder kroner i bompenger. Ifølge AutoPASS sin årsrapport var driftskostnadene på 900 millioner kroner uten avskrivninger samme år.

I år øker bompengeinnkrevingen igjen betraktelig, og samferdselsdepartementet har i statsbudsjettet anslått at bompengeinnkrevingen i 2023 kan passere 16 milliarder kroner.

I januar i år gjorde KNA en nasjonal undersøkelse som viste at en av fem bilister systematisk kjører omveier for å omgå bomstasjonene. Undersøkelsen viste også en betydelig klassedimensjon på veiene, da andelen bilister med anstrengt økonomi i dobbelt så stor grad som øvrige bilister kjørte sideveier for å unngå bomstasjonene. De stadig økende bompengene har altså allerede en stor påvirkning på folks økonomi.

Fremtind Service og Flyt har de siste to årene til sammen gått henholdsvis 39 og 40 millioner kroner i pluss etter skatt. At norske bilister, i tillegg til å betale 16 milliarder bomkroner hvor oppunder en milliard allerede går til administrasjon, skal betale over hundre millioner i dårlig skjulte administrasjonsgebyrer, er prinsipielt problematisk.

Utstederselskapene er kommersielle aktører eid av noen av landets største børsnoterte selskaper som ikke driver med bompengeinnkreving av veldedighetshensyn. Det er forståelig. Det som ikke er forståelig, er at politikerne stilltiende aksepterer at bilister skal betale godt opp mot 200 millioner kroner i året i administrasjonsgebyr for en tjeneste selskapene allerede får godtgjørelse for.

Powered by Labrador CMS