Kraftig avgiftsøkning på nye biler fra 2019? - BilNorge.no
img
img
img
img
img
img
img
def bilnytt biljobb Bil FirmaBil YrkesBil Motorbransjen Default forside meny
bilde
Kraftig avgiftsøkning på nye biler fra 2019?
Bensin- og dieselbiler samt hybrider kan få titusener i avgiftsøkning når ny målemetode for CO2-utslipp innføres i 2019.
Biltester:
bsgif Biltester
Norges største samling biltester fra bladet Bil (1996-2020).

Twitter RSS
bsgif

Det er en kjent sak at utgående kjøresyklus (NEDC) gir et ganske misvisende bilde av bilers faktiske forbruk. Derfor har EU vedtatt å erstatt denne målemetoden med den mer moderne WLTP, som gir et langt mer edruelig bilde av bilers faktiske forbruk.

Undersøkelser viser at den nye WLTP-syklusen i gjennomsnitt gir 21 prosent høyrere CO2-verdier enn dagens NEDC-tall i typegodkjenningene.

Les mer om bakgrunnen for WLTP her

Beregningsmetoden
Problemet er at bare at for nye biler i Norge utgjør CO2-elementet, som er en direkte konsekvens av forbruket, en vesentlig del av beregningsgrunnlaget for engangsavgiften.

Det betyr at om politikerne ikke foretar seg noe som helst med bilavgiftene i statsbudsjettet neste høst, vil selv vanlige familiebiler få et avgiftspåslag på mange titusen kroner.

I forhold til dagens måte å beregne engangsavgiften på betyr det at en folkebil som Audi A3 (150 hk bensin) får mer enn 80.800 kroner i avgiftspåslag fra 2019, mens «folkebilen» Skoda Octavia 2,0 DTI 4x4 (150 hk) avgiftsøker med 73.600 kroner. Selv lavutslippsbilen Toyota C-HR 1,8 hybrid drar på seg 31 000 kroner mer i engangsavgift.

Se flere eksempler i tabellen nederst i saken.

Ren svindel
– Dagens beregningsmetode er basert på svindel, og det er åpenbart at dette må rettes opp, sier Bellona-leder Frederic Hauge. Hauge er ikke i tvil om at det riktige nå er å ikke røre avgiftssatsene, og la den nye syklusen rydde opp i avgiftsrotet slik at fossilbilene framover skattlegges med dagens satser ut fra reelt utslipp.

– Dette er vi helt enige i. Nå må WLTP gå sin gang. Vi ser at differansen mellom målt og faktisk utslipp har økt de siste årene. Å tilpasse ut fra dagens avgiftsnivå vil være å rygge inn i framtiden. Økte avgifter på fossilbilene vil være tilnærmet provenynøytralt fordi bilkjøperne gjennom avgiftene oppfordres til å velge mer miljøvennlig, sier Anne Asheim, fagansvarlig for transport i miljøstiftelsen Zero.

Riktigere kjøresyklus
Det er EUs eksterne forskningsinstitutt, JRC Science, som i en omfattende rapport konkluderer med at forholdet mellom WLTP og NEDC-verdiene for CO2-utslipp på personbiler med forbrenningsmotor i gjennomsnitt er 21 prosent høyere, men med betydelige individuelle avvik. For varebiler er økningen 30 prosent.

WLTP-syklusen er lengre (fra 11 km til 23,3 km), den har høyere gjennomsnittlig hastighet (fra 33,6 til 46,5 km/t), høyere makshastighet (fra 120 til 131,3 km/t), flere bakker, flere akselerasjoner og har lengre gjennomføringstid (fra 20 til 30 minutter).

Må tilpasses
Resultatene i denne rapporten er oppsiktsvekkende og må få konsekvenser for hvordan norske myndigheter forholder seg til omleggingen, mener administrerende direktør Erik Andresen i Bilimportørenes Landsforening (BIL).

– Uten en tilpasning av CO2-skalaen i engangsavgiften vil dette bety svært høye avgiftsøkninger, sier han.

– Og det uten at bilen bruker mer drivstoff i trafikk, bare ved en endring i målemetode, legger BIL-direktøren til.

– Det reelle CO2-utslippet fra nye biler påvirkes ikke av om tallet i typegodkjenningen kalles NEDC eller WTLP. Faktisk utslipp avgiftslegges via drivstoffavgiftene. Derfor kan ikke denne tekniske omleggingen føre til endringer i engangsavgiften. 

Han mener at dette paradoksalt nok kan føre til at ny teknologi med lave utslipp blir dyrere enn gammel teknologi med høyere utslipp.

BIL-lederen peker på at det ikke er et politisk ønske om å øke engangsavgiften fra dagens nivå.

– Endring av målemetode skal ikke bety økte inntekt til staten. Omleggingen skal være provenynøytral, og da må CO2-skalaen for beregningen av avgiften justeres, sier Andresen.

Eksempler på avgiftsøkning på utvalgte bilmodeller:
(Beregnet ut fra CO2-satsene i forslaget til statsbudsjett for 2018):

toolbar_print.gif Printervennlig versjon   toolbar_mail.gif Tips en venn   Del på facebook   twitter   tilbake.gif  Tilbake til forside
annonse
logotest
Påmelding til daglig nyhetsbrev.
  
   
pix pix pix
pix pix pix pix
pix     pix
 
pix     pix
pix     pix
   
pix     pix
pix     pix
pix   pix

 
Annonse: