Dyrere å synde i trafikken - BilNorge.no
img
img
img
img
img
img
img
def bilnytt biljobb Bil FirmaBil YrkesBil Motorbransjen Default forside meny
bilde
Dyrere å synde i trafikken
Regjeringen har i dag vedtatt nye bøtesatser med virkning fra 1/1-2003. De største overtredelsene skal straffes vesentlig tøffere enn i dag.
Biltester:
bsgif Biltester
Norges største samling biltester fra bladet Bil (1996-2021).

Twitter RSS
bsgif

Det er ønsket om økt trafikksikkerhet som er foranledningen for de økte satsene som i dag er vedtatt i statsråd. Mens satsene for små fartsovertredelser blir stående eller øker ubetydelig, skal det svi ekstra hardt for de som bryter fartsgrensene grovt.  

Regjeringen ønsker også å slå hardt ned på de som trimmer sin moped eller motorsykkel og dobler straffen fra 1500 til 3000 kroner. Og mens boten for kjøring mot rødt lys med bil økes til 3500 kroner, slipper syklister unna med kr 500 for den samme forseelsen. Straffen for bruk av håndholdt mobiltelefon opprettholdes på kr 500.  

- Ved økningen i bøtesatsene har regjeringen lagt vekt på at endringene skal gi en størst mulig trafikksikkerhetsmessig effekt. Forenklet forelegg er ett av politiets sanksjonsmidler, og det er viktig at bøtesatsene i størst mulig grad virker forebyggende, sier samferdselsminister Torild Skogsholm. 

- Bøter og gebyrer er ett av flere virkemidler for å gjøre trafikken enda tryggere. I tillegg kommer opplæring, informasjonstiltak, utbygging og vedlikehold på vegene og kontroll av kjøretøy og trafikk. Innføringen av ordningen med prikkbelastning på førerkort, fra seinest 1. januar 2004, vil bidra ytterligere til å øke trafikksikkerheten, sier samferdselsministeren. 

De nye satsene er som følger:  

Strekninger med fartsgrense på 60 km/t eller lavere:

Fartsoverskridelse til og med:

Dagens sats

Ny sats 1. januar 2003

5 km/t

500 kroner

500 kroner

10 km/t

1000 kroner

1100 kroner

15 km/t

1500 kroner

1800 kroner

20 km/t

2000 kroner

2500 kroner

25 km/t

3000 kroner

4000 kroner

 

Strekninger med fartsgrense på 70 km/t eller høyere:

Fartsoverskridelse til og med:

Dagens sats

Ny sats 1. januar 2003

5 km/t

500 kroner

500 kroner

10 km/t

1000 kroner

1000 kroner

15 km/t

1500 kroner

1700 kroner

20 km/t

2000 kroner

2300 kroner

25 km/t

2500 kroner

3000 kroner

30 km/t

3000 kroner

4000 kroner

35 km/t

4000 kroner

5000 kroner

 

Kjøring i strid med trafikksignallys, kjøring på rødt lys:

Dagens sats

Ny sats 1. januar 2003

3000 kroner

3500 kroner

 

Kjøring i strid med diverse trafikkskilt, blant annet “Innkjøring forbudt”, “Kollektivfelt” og “Envegskjøring”:

Dagens sats

Ny sats 1. januar 2003

2500 kroner

3000 kroner

 

Kjøring på eller over sperrelinje, i sperreområde, på fortau, gang- og sykkelveger mv.:

Dagens sats

Ny sats 1. januar 2003

1500 kroner

2000 kroner

 

Ulovlig forbikjøring: 

Dagens sats

Ny sats 1. januar 2003

3000 kroner

3500 kroner

 

Brudd på vikepliktsregler:

 

Dagens sats

Ny sats 1. januar 2003

3000 kroner

3500 kroner

 

Kjøring uten å gi påbudt tegn, uten å ha påbudt tent lys eller uten tilstrekkelig utsyn. Kjøring med feil ved nærlys, fjernlys eller kjørelys:

Dagens sats

Ny sats 1. januar 2003

800 kroner

1000 kroner

 

Kjøring med motorsykkel eller moped med ulovlig endring av maksimal motorytelse (“trimming”):

Dagens sats

Ny sats 1. januar 2003

1500 kroner

3000 kroner

 

Kjøring med kjøretøy under 3,5 tonn tillatt totalvekt med parkeringsbrems som ikke virker:

Dagens sats

Ny sats 1. januar 2003

1500 kroner

1500 kroner

 

Kjøring med kjøretøy over 3,5 tonn tillatt totalvekt med parkeringsbrems som ikke virker:

Dagens sats

Ny sats 1. januar 2003

3000 kroner

3000 kroner

 

Kjøring på motorveg med traktor som ikke lovlig kan kjøre minst 40 km/t eller kjøring på motorveg med moped:

Dagens sats

Ny sats 1. januar 2003

700 kroner

1000 kroner

 

Kjøring med sykkel mot “rødt lys”, uten foreskrevne lykter eller i strid med forbudsskilter. Sykling på motorveg:

Dagens sats

Ny sats 1. januar 2003

500 kroner

500 kroner

 

Overtredelse av vegtrafikklovens bestemmelser om forbud mot bruk av elektronisk utstyr i motorvogn som kan forstyrre føreren (f eks håndholdt mobiltelefon):

Dagens sats

Ny sats 1. januar 2003

500 kroner

500 kroner

 

Fellesbot: Dersom det foreligger flere overtredelser som alle kan avgjøres ved forenklet forelegg, kan disse avgjøres ved en fellesbot. Den høyeste enkeltbot gis fullt ut, og summen av de øvrige bøter reduseres med 50 prosent. Forenklet forelegg skal likevel ikke i noe tilfelle utferdiges når fellesboten etter disse bestemmelser vil overstige 7000 kroner (dagens "grense": 6000 kroner). Når flere bestemmelser regulerer samme forhold, benyttes forenklet forelegg kun for overtredelse av den bestemmelse som leder til den høyeste enkeltbot.

 

Subsidiær fengselsstraff: Ved bøtelegging fastsettes følgende fengselsstraff dersom boten ikke blir betalt:

 

Dagens nivå

Fra 1. januar 2003

3 dagers fengsel

Ved bot til og med 1000 kroner

Ved bot til og med 1500 kroner

5 dagers fengsel

Ved bot til og med 1500 kroner

Ved bot til og med 2000 kroner

7 dagers fengsel

Ved bot til og med 2000 kroner

Ved bot til og med 2500 kroner

11 dagers fengsel

Ved bot til og med 3000 kroner

Ved bot til og med 3500 kroner

15 dagers fengsel

Ved bot over 2500 kroner

Ved bot over 3500 kroner

toolbar_print.gif Printervennlig versjon   toolbar_mail.gif Tips en venn   Del på facebook   twitter   tilbake.gif  Tilbake til forside
annonse

Bilbransjens stillingsmarked - rett til målgruppen

Se flere stillingsannonser her
logotest
Påmelding til daglig nyhetsbrev.
  
   
pix pix pix
pix pix pix pix
pix     pix
 
pix     pix
pix     pix
   
pix     pix
pix     pix
pix   pix

 
Annonse: