Advarer om useriøse bilaktører - BilNorge.no
img
img
img
img
img
img
img
def bilnytt biljobb Bil FirmaBil YrkesBil Motorbransjen Default forside meny
bilde
Advarer om useriøse bilaktører
Brudd på arbeidsmiljøloven, dårlige arbeidsforhold og svart arbeid er noen av lovbruddene som beskrives i en fersk rapport om bilbransjen.
Biltester:
bsgif Biltester
Norges største samling biltester fra bladet Bil (1996-2021).

Twitter RSS
bsgif

– Tenker du kun på pris når bilen skal fikses, kan du bidra til å støtte ulovlige arbeidsforhold og utnytting av sårbare mennesker, advarer Arbeidstilsynet.

På oppdrag fra treparts bransjeprogram for bilbransjen har Samfunnsøkonomisk analyse (SØA) utarbeidet bestillingsrapporten “Kartlegging av arbeidsforhold i bilbransjen”. Virksomheter innen bilpleie, bilverksteder, bilforhandlere og bensinstasjoner er undersøkt.

Rapporten belyser problemer med useriøse og kriminelle aktører som undergraver gjeldende lovgivning. Utfordringene er størst blant virksomheter innen bilpleie, verksteder og bruktbilforhandlere.

Les hele rapporten: Kartlegging av arbeidsforhold i bilbransjen

Rapporten beskriver utnytting av sårbar arbeidskraft, svart omsetning og brudd på flere regelverk, deriblant arbeidsmiljøloven, forurensingsloven, forskrift om kjøretøyverksteder, skattelovgivningen, trygdelovgivningen og utlendingsloven.

Manglende kompetanse og drift av bilverksteder uten godkjenning fra Statens vegvesen oppfattes som de vanligste formene for useriøsitet og kriminalitet innad i bransjen.

Representanter fra bransjen mener dette går utover omsetningen til lovlydige virksomheter og undergraver prinsippet om konkurranse på like vilkår. Over halvparten av respondentene har opplevd å konkurrere med useriøse eller kriminelle.

– Bilbransjen forholder seg til en lang rekke regler som sikrer at de ansatte har det bra og at bilene er trygge når de kommer ut på veiene. At useriøse og kriminelle aktører overser disse kravene for å spare penger, fører til at seriøse blir utkonkurrert og vi får utrygge biler. Det må vi gjøre alt for å få en slutt på, sier administrerende direktør Stig Morten Nilsen i Norges Bilbransjeforbund.

Pris viktig for bileierne
Det tegnes et bilde av prissensitive forbrukere i den ferske SØA-rapporten. 26 prosent av bileierne oppgir at pris er viktigst når de skal kjøpe bilrelaterte tjenester. Det er dermed like mange som vektlegger kostnad som kvalitet på tjenesten (også 26 prosent).

– De useriøse aktørene opererer ofte med svært lave priser. Kjøper du billige bilpleietjenester kan du bidra til å støtte ulovlige arbeidsforhold og utnytting av arbeidstakere. Når seriøse virksomheter blir utkonkurrert, kan dessuten mange ansatte miste en trygg og sikker jobb, påpeker direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

Svart arbeid for minst 450 millioner
I rapporten fra SØA beskrives en betydelig omsetning av svarte tjenester i bilbransjen.

Svarte verksted- og bilpleietjenester beregnes til rundt 450 millioner kroner i året. Tallene baseres på bileiere som oppgir å ha kjøpt svarte tjenester de siste to årene (3 prosent).

Ser man på kjennskap til andres kjøp av svart arbeid (8 prosent), kan det dreie seg om hele 1,8 milliarder kroner årlig.

Over halvparten av de som vedgår å ha handlet svarte bilrelaterte tjenester, oppgir pris som det viktigste kriteriet.

Foreslår godkjenningsordning for bilvask
Markedet for manuell bilvask preges flere steder av useriøse aktører.

Treparts bransjeprogram for bilbransjen har derfor levert en anmodning til Arbeids- og sosialdepartementet om etablering av en godkjenningsordning for manuell bilvask gjennom å utvide eksisterende godkjenningsordning for renholdsbedrifter.

– For å komme med treffende tiltak er det viktig at disse utformes basert på solid kunnskap om forholdene i den aktuelle bransjen. Denne rapporten kartlegger forholdene i bilbransjen, og gir oss et godt faktagrunnlag når vi skal se på en eventuell godkjenningsordning, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen, og viser til de pågående arbeidet med å revidere a-krimstrategien.  

Dersom ordningen blir vedtatt, blir det ulovlig for virksomheter å selge manuell bilvask uten godkjenning fra Arbeidstilsynet.

– I denne delen av bransjen styres mange ansatte av en fryktkultur. Dermed er det svært utfordrende å få bistått dem med ordinært organisasjonsarbeid. En slik ordning vil skrelle vekk de mest useriøse og kriminelle aktørene, sier Stig Lundsbakken som er faglig sekretær i Fellesforbundet.

Sjekk om verkstedet er godkjent
Bransjeprogrammet ber også forbrukerne være bevisste når bilen skal inn på verksted, og minner om at man i ytterste konsekvens kan kjøre hjem i en trafikkfarlig bil hvis man bruker et ikke-godkjent verksted.

Det er kun verksteder godkjent av Statens vegvesen, som kan utføre EU-kontroll, reparasjon og vedlikehold av kjøretøy. På Statens vegvesen sine nettsider kan du som forbruker søke opp godkjente verksteder.

Tidligere i år lanserte a-krimsenteret i Oslo en rapport som underbygger utfordringene med useriøsitet og kriminalitet i deler av markedet for bilvask og bilpleie.

Av 37 utvalgte virksomheter innen bilpleie i Oslo og Akershus, fant Arbeidstilsynet brudd på arbeidsmiljøloven hos alle. Rapporten tegnet et bilde av kyniske rollehavere og aksjonærer som utnytter sårbare mennesker, forurenser, unndrar skatt og avgifter og bedrar NAV.

toolbar_print.gif Printervennlig versjon   Del på facebook   twitter   tilbake.gif  Tilbake til forside
annonse

Bilbransjens stillingsmarked - rett til målgruppen

Se flere stillingsannonser her
logotest
Påmelding til daglig nyhetsbrev.
  
   
pix pix pix
pix pix pix pix
pix     pix
 
pix     pix
pix     pix
   
pix     pix
pix     pix
pix   pix

 
Annonse: