Kraftig avgiftsøkning på nye biler fra 2019?

Bensin- og dieselbiler samt hybrider kan få titusener i avgiftsøkning når ny målemetode for CO2-utslipp innføres i 2019.

Publisert Sist oppdatert

Det er en kjent sak at utgående kjøresyklus (NEDC) gir et ganske misvisende bilde av bilers faktiske forbruk. Derfor har EU vedtatt å erstatt denne målemetoden med den mer moderne WLTP, som gir et langt mer edruelig bilde av bilers faktiske forbruk.

Undersøkelser viser at den nye WLTP-syklusen i gjennomsnitt gir 21 prosent høyrere CO2-verdier enn dagens NEDC-tall i typegodkjenningene.

Les mer om bakgrunnen for WLTP her

Beregningsmetoden
Problemet er at bare at for nye biler i Norge utgjør CO2-elementet, som er en direkte konsekvens av forbruket, en vesentlig del av beregningsgrunnlaget for engangsavgiften.

Det betyr at om politikerne ikke foretar seg noe som helst med bilavgiftene i statsbudsjettet neste høst, vil selv vanlige familiebiler få et avgiftspåslag på mange titusen kroner.

I forhold til dagens måte å beregne engangsavgiften på betyr det at en folkebil som Audi A3 (150 hk bensin) får mer enn 80.800 kroner i avgiftspåslag fra 2019, mens «folkebilen» Skoda Octavia 2,0 DTI 4x4 (150 hk) avgiftsøker med 73.600 kroner. Selv lavutslippsbilen Toyota C-HR 1,8 hybrid drar på seg 31 000 kroner mer i engangsavgift.

Se flere eksempler i tabellen nederst i saken.

Ren svindel

– Dette er vi helt enige i. Nå må WLTP gå sin gang. Vi ser at differansen mellom målt og faktisk utslipp har økt de siste årene. Å tilpasse ut fra dagens avgiftsnivå vil være å rygge inn i framtiden. Økte avgifter på fossilbilene vil være tilnærmet provenynøytralt fordi bilkjøperne gjennom avgiftene oppfordres til å velge mer miljøvennlig, sier Anne Asheim, fagansvarlig for transport i miljøstiftelsen Zero.

Riktigere kjøresyklus

WLTP-syklusen er lengre (fra 11 km til 23,3 km), den har høyere gjennomsnittlig hastighet (fra 33,6 til 46,5 km/t), høyere makshastighet (fra 120 til 131,3 km/t), flere bakker, flere akselerasjoner og har lengre gjennomføringstid (fra 20 til 30 minutter).

Må tilpasses

– Uten en tilpasning av CO2-skalaen i engangsavgiften vil dette bety svært høye avgiftsøkninger, sier han.

– Og det uten at bilen bruker mer drivstoff i trafikk, bare ved en endring i målemetode, legger BIL-direktøren til.

– Det reelle CO2-utslippet fra nye biler påvirkes ikke av om tallet i typegodkjenningen kalles NEDC eller WTLP. Faktisk utslipp avgiftslegges via drivstoffavgiftene. Derfor kan ikke denne tekniske omleggingen føre til endringer i engangsavgiften.

Han mener at dette paradoksalt nok kan føre til at ny teknologi med lave utslipp blir dyrere enn gammel teknologi med høyere utslipp.

BIL-lederen peker på at det ikke er et politisk ønske om å øke engangsavgiften fra dagens nivå.

Eksempler på avgiftsøkning på utvalgte bilmodeller:

Powered by Labrador CMS