Snart kan du kjøre i veitog

Et EU-prosjekt analyserer muligheten for at biler kan kjøre i tog uten inngrep fra føreren. En sentral deltager i prosjektet er Volvo.

Publisert Sist oppdatert

Det spennende EU Sartre-prosjektet har nå pågått i ett år. Formålet er å utvikle, teste og vurdere teknologi for biler som kan kjøre selv i lange veitog – det vil si kolonner - på motorveier.

Sartre-teamet tar nå sikte på å gjennomføre den første utviklingstesten innen utgangen av 2010.

Ett år inn i sitt treårige program regner Sartre-prosjektet med å kunne demonstrere veitog-teknologi som vil forbedre trafikkflyten, redusere kjøretiden, øke sjåførens komfort, redusere ulykker og forbedre drivstofforbruket og dermed CO2-utslippet.

Mesteparten av det første året har vært brukt på konseptfasen, der de syv partnerkonsortiene har undersøkt grunnleggende prinsipper for automatisk kolonnekjøring.

Sartre-teamet tar nå sikte på å gjennomføre den første utviklingstesten av enkeltspors kolonnevei innen utgangen av 2010.

LES OGSÅ: Når kjøringen blir en fryd

Denne første prøven på Sartre- arkitekturen vil omfatte installasjon av nødvendig maskinvare i to kjøretøyer, gjennomføring av bil-til-bil-kommunikasjon, integrering av sensorer og lavnivå-utløsere for kontroll av at påfølgende kjøretøy følger i riktig "spor" .

Den avgjørende programvareintegrering som behøves for automatisert kolonnekjøring har allerede startet, og de første testene av et to-kjøretøys veitog er forventet å skje innen utgangen av desember.

Senere faser av arbeidet skal utføres i 2011, og i begynnelsen av 2012 er planen å se konseptet demonstrert på et veitog med fem kjøretøy i samspill med andre trafikanter.

I en åtte minutters dokumentar (SE UNDER ARTIKKELEN) er en rekke intervjuer gitt av sentrale aktører og interessenter i prosjektet.

I tillegg til å beskrive Sartre-konseptet i detalj, viser filmen simulatorbasert testing på Tecnalia testbane i Bilbao, Spania.

En gruppe menn og kvinner i ulik alder ble testet i simulatoren, som gir et 120 gradersfremoverrettet synsfelt via to LCD-skjermer på en 18 km lang virtuell motorvei.

Simulatoren har et ratt med realistisk motstand og tilbakemelding til sjåføren, realistisk manuell / automatisk girkasse og en seteinstallasjon som gir et svært realistisk virtuelt kjøremiljø.

Denne simuleringen har gitt teamet mulighet for å vurdere i detalj sjåførrespons både når de deltar i veitog og kjører selvstendig i et miljø der veitog opererer.

På Sartres nettsted www.SARTRE-project.eu – er det publisert tre artikler som dekker emner som utfordringene ved kolonnekjøring på offentlig vei, en oversikt over tilnærming til utviklingen av kolonnekjøring tatt av Sartre-prosjektet, og utfordringene ved de menneskelige faktorene ved implementeringen av et dobbeltmodus transportsystem.

- Sartres dokumentarfilm og de tekniske papirene gir en svært nyttig innsikt i prosjektet for de som er interessert i mulighetene for veitog-teknologi, forklarer Tom Robinson, Sartre prosjektkoordinator ved Ricardo UK Ltd.

- Sartre presser virkelig grensene i dette aspektet av ITS-teknologi og kan allerede nå gi noen svært nyttige resultater. Vi ser frem til neste trinn i arbeidet med prosjektet, som vil ha tester av biler, først med bare ett enkelt kjøretøy for validering av følere, utløsermekanismer og kontrollsystem, deretter med en kolonne med to kjøretøyer og deretter gjennom resten av prosjektet med flerkjøretøys kolonner for å teste, utvikle, validere og identifisere gjenstående saker som må løses for hele Sartre-systemet.

Om Sartre prosjektet:

Sartre står for Safe Road Trains for Environment og er delfinansiert av EU-kommisjonen under Framework 7-programmet.

Prosjektet ledes av Ricardo UK Ltd og omfatter samarbeid mellom følgende deltakende selskaper: Idiada og Robotiker-Tecnalia av Spania, Institut für Kraftfahrwesen Aachen (IKA) i Tyskland, og SP Technical Research Institute of Sweden, Volvo Car Corporation og Volvo Technology i Sverige.

Sartre har som mål å stimulere til en trinnvis endring av personlig transport gjennom utvikling av trygge miljøveitog (kolonner). Systemer, i form av prototyper, vil støtte en trygg innføring av veitog på umodifisert offentlig vei i full samhandling med kjøretøy som ikke deltar i kolonnene.

Prosjektet tar tak i de tre hjørnesteinene i transportspørsmål om miljø, sikkerhet og trafikkorker, mens det på samme tid oppmuntrer til sjåføraksept gjennom utsiktene til økt "sjåførkomfort".

Målene for Sartre kan oppsummeres som:

1. Å definere et sett av akseptable kolonnestrategier som gjør at veitog kan kjøres på offentlig vei uten endringer av veien og veiens infrastruktur.

2. Å forbedre, utvikle og integrere teknologier for et prototyp kolonnesystem slik at de definerte strategiene kan vurderes i virkelige scenarier.

3. Å demonstrere hvordan bruken av kolonner kan føre til forbedringer av miljø, sikkerhet og luft.

4. Å illustrere hvordan en ny forretningsmodell kan anspore til bruk av kolonner med fordeler for både kjøretøyoperatører og kolonneabonnenter.

Hvis prosjektet lykkes, forventes gevinstene å være betydelige. Estimert innsparing i drivstofforbruk for høyhastighets veitog er i størrelsesorden 20 %, avhengig av kjøretøyenes geometri og avstand til hverandre.

Sikkerhetsfordelene vil oppstå fra reduksjon av ulykker forårsaket av sjåføradferd og tretthet. Utnyttelse av eksisterende veikapasitet skal også økes, med en potensiell reduksjon i reisetid.

For brukere av teknologien er de praktiske attraksjonene mer forutsigbar reisetid og lavere reisekostnad, som gir mulighet for betydelig mer fritid. Sartre-prosjektet startet i september 2009 og vil vare i tre år.

SE VIDEO:

Powered by Labrador CMS