SARTRE
SARTRE
SARTRE
SARTRE
SARTRE
SARTRE
SARTRE
SARTRE
SARTRE
SARTRE
SARTRE
SARTRE

Når køkjøring blir en fryd

Køkjøring er noe de fleste hater. Men innen ti år kan begrepet gi en helt ny mening for mange.

Publisert Sist oppdatert

SARTRE (Safe Road Trains for the Environment) er et EU-prosjekt som ser på hvordan ny teknologi kan benyttes for å bedre situasjonen på veiene. Bak prosjektet står EU og flere teknologibedrifter, blant dem Volvo.

Formålet er å utvikle og teste teknologi som gjør at biler kan kjøre i lange rekker på motorvei. Dermed kan man bedre trafikkflyten, redusere reisetiden, øke komforten, redusere ulykkesfrekvensen samt forbedre forbruket og derigjennom redusere CO2-utslippene.

Lang, lang rekke

Tenk deg at du drar hjemmefra om morgenen og, etter å ha kommet ut på motorveien, slutter deg til en lang rekke andre biler med kun centimeter mellom dere.

Et par minutter senere kan du slippe rattet og slappe av, lese morgenavisen, snakke på telefonen eller se på TV mens bilen din kjører av seg selv - helt trygt - samtidig som du sparer drivstoff!

Høres det utopisk ut?

Ikke i følge forskere som sier at biler i rekke kan bli en realitet innen ti år.

Autonomi

Industrien har lenge fokusert på utviklingen av aktive sikkerhetssystemer som virker preventivt; som traction control og bremseassistanse.

Men bilprodusentene har gått adskillig lenger i å forske på teknologi som gjør det mulig å kjøre bilene uten noen som helst input fra personen bak rattet. Ikke ulikt autopiloten som benyttes i store fly.

Teknologien, som er kjent som autonom kjøring, innebærer at bilene selv kontrollerer akselerasjon, bremsing og styring, og at de kan være en del av flere biler i rekke med tilsvarende kontrollerte kjøretøy.

De første bilene utstyrt med denne teknologien vil rulle på testbanene allerede i 2011. Bilene blir utstyrt med et navigasjonssystem og en sender/mottaker som kommuniserer med en lederbil.

Siden systemene vil bli bygget inn i bilene, er det ikke behov for å endre infrastrukturen langs eksisterende veinett. Dette gjør at systemet kan benyttes overalt, selvsagt forutsatt en viss standard på veiene.

Lederbilen

Ideen er at hver rekke med biler vil ha en lederbil som kjører som normalt, med full kontroll over alle funksjoner. Lederbilen kjøres av en erfaren fører som er godt kjent med kjøreruten.

For eksempel kan lederbilen være en taxi, en buss eller en lastebil. Hver slik rekke kan bestå av seks til åtte kjøretøy.

Når føreren nærmer seg sitt eget bestemmelsessted, tar han igjen kontroll over eget kjøretøy, forlater konvoien og fortsetter på egenhånd. De andre bilene i konvoien lukker mellomrommet og fortsetter videre til sitt individuelle bestemmelsessted.

Mange fordeler

Fordelen med slike bilkonvoier er at førerne kan konsentrere seg om andre saker enn selve kjøringen mens han eller hun er på veien, for eksempel til og fra jobben.

Konvoien øker sikkerheten og reduserer den negative miljøpåvirkningen, takket være lavere drivstofforbruk, sammenlignet med biler som kjøres individuelt. Årsaken er at bilene ligger så nær hverandre at de drar nytte av mindre luftmotstand.

Energibesparingen er forventet å være ca. 20 %. Kapasiteten på veien utnyttes dessuten også bedre siden man slipper den såkalte trekkspill-effekten.

"SARTRE-prosjektet er en unik blanding av teknologier, egenskaper og erfaring fra europeisk industri og forskning,” forklarer Tom Robinson hos Ricardo UK Ltd., prosjektkoordinator for SARTRE.

”Målet er å oppmuntre til utviklingen av trygge og miljøvennlige bilkonvoier. Ved å utvikle og implementere teknologien på bilen, har SARTRE til hensikt å realisere betydelig sikkerhets- og miljøgevinster uten å måtte investere i endringer i infrastrukturen.”

Velkjent teknologi

"Det overrasker meg ikke at mange synes dette virker utopisk”, sier Erik Coelingh, teknisk sjef for aktive sikkerhetsfunksjoner hos Volvo Cars.

”Men denne typen autonom kjøring krever ingen hokus-pokus-teknologi, og ingen investeringer i infrastrukturen. Fokuset ligger på utvikling og tilpassing av teknologi som allerede finnes. Vi må også utføre omfattende tester for å forsikre oss om sikkerheten.”

Forskerne ser i første omgang bilkonvoiene som en betydelig forbedring for pendlere som hver dag tilbakelegger lange avstander på motorveien, men det kan også være interessant for lastebiler, busser, varebiler og andre typer nyttekjøretøyer.

Når deltagerne møtes, vil navigasjonssystemet i hver enkelt bil benyttes for å slutte seg til konvoien, og deretter tar det autonome kjøreprogrammet over. Ved behov kan hver enkelt deltager gå ut av konvoien og kjøre normalt til egen destinasjon.

SE VIDEO HOS YOUTUBE:

Powered by Labrador CMS