Retten til å avsløre

Det har vært tre bilrelaterte skandaler de siste par månedene, alle avslørt i USA. Ny amerikansk lovgivning kan medføre at slike avsløringer ikke lenger vil være mulige.

Publisert Sist oppdatert

Selvfølgelig er det ille for dem det treffer. Verken Chrysler eller GM har hatt noen problemer her hjemme med sine «skandaler». At det gikk an å hacke seg inn i en Jeep Cherokee og styre den av veien, ser vi på som en kuriositet.

At GM nå kan se frem til en regning på 1,5 milliarder dollar, og har inngått forlik med 1380 personer fordi de har montert tenningslåser de innrømmet de visste var livsfarlige (minst 127 er omkommet), er heller ikke noe tema i vårt nyhetsbilde. Og den saken fikk nye forsider i USA samme dag som VW-saken sprakk.

Om Volkswagens problemer behøver vi vel ikke si så mye, manns minne strekker antagelig tilbake såpass kort?

Les også: Ingen salgs-stopp i Norge

Det er verdt å peke på at alle disse tre ferske avsløringene ble initiert av utenforstående.

Verken bilbransjen, eller tilstøtende interesser og myndigheter, kan skryte på seg et eneste klapp på skulderen i disse tilfellene.

Alt har skjedd ved hjelp av akademiske institusjoner, inkvisitoriske jurister, serie-kritiske kverulanter (godt vi har dem) og ressurssterke ofre.

Ikke engang de store miljøorganisasjonene, globale eller lokale, har noe å være stolte av her - bortsett fra Volkswagen-killeren ICCT, som nok er miljøorganisasjon, men med et meget lite og meget spesialisert interessefelt.

Alle disse sakene har kommet på bordet takket være at den snart 20 år gamle loven Digital Millennium Copyright Act, ikke ennå er utvidet til å gjelde biler.

Opprinnelig var dette en lov - avansert tenking kan man si - som skulle hindre folk i å fikle med filmer fra nettet eller rappe software.

Det man ikke tenkte på da, var at også biler styres av den type software som denne loven var ment å hindre innsyn i.

Akkurat nå jobber det amerikanske Copyright Office med å gi loven utvidet slagkraft. Blant de mange forslagene til presiseringer som er kommet inn, omfatter i hvert fall seks av dem biler.

Disse forslagene vil begrense "innsynsretten" i bilens software. Med andre ord: Hindre utenforstående i å kunne avsløre slike ting vi har sett de siste dagene.

At de nye forslagene også begrenser frie verksteders mulighet til å serve disse computerne på hjul, er selvfølgelig også et tema oppi dette - men en helt annen diskusjon.

Jeg vet ikke om vi fra Norge kan gjøre noe for å be amerikanerne holde muligheter til videre avsløringer åpne. Men ikke en gang trange bilbransjeinteresser kan være interessert i at 124 mennesker dør av løene tenningslåser, eller at Eiffeltårnet forsvinner i smog.

Men alle som har muligheter til å melde bakover, bør nevne at de håper Copyright Office har tatt hensyn til de siste månedenes hendelser når de offentliggjør den "moderniserte" versjonen av DMCA i oktober.

Powered by Labrador CMS