Oppgang for Japan

Industrilederne som samles til åpning i Detroit i dag har nok ikke humøret på topp, nedgang i salg og mørke markedsutsikter, sammen med mange nedskjæringer på mange fabrikker, er ikke spesielt hyggelig. I Tokyo er derimot stemningen en helt annen. Selv om de ikke skal åpne noen utstilling.

Publisert

2.978.607 biler ble solgt i Japan i fjor, og da er alt tatt med, lastebiler og mikrobiler og importbiler og busser – alt. Det var de rene japanske fabrikkene som økte mest, Toyota med 6,5% og Honda med 14,5%, og dermed har de igjen passert Nissan og overtatt andreplassen. Toyota-eide Daihatsu økte imidlertid aller mest, 84,6% - men mye av den økningen skyltes mikrobilene som vi ikke kjenner her hjemme.

Nissan, nesten 40% eid av Renault, hadde en salgsnedgang på 5,7%, men den kan nok forklares med helt bevisst holdning fra den nye administrasjonen, med kutt i distribusjonskjeden og kutt i produksjonen. Nedgang i utgifter har vært mange ganger så høy som nedgang i salget. Og Mitsubishi, 34% eid av Daimlerchrysler, måtte tåle en nedgang på 8,6% - som i overveiende grad forklares med reaksjoner etter klage-underslag-skandalen fra sist sommer. Mazda, 34% eid av Ford, klarte riktignok en 1% økning av salgsvolumet, men oppnådde allikevel ikke å holde følge med markedet, så relativt sett ble det en tilbakegang der også.

Det som også er litt spennende er at salget av mikrobiler, (660 ccm eller mindre, pluss begrensninger på utvendige mål) som tradisjonelt er en tredel av det samlede bilsalget, er nedadgående. Året viste en nedgang på 0,3 for dette segmentet, mens desember isolert viser at tendensen forsterker seg: da sank denne gruppen med 3,9%.

Selv om disse tallene er gledelige for japansk bilbransje totalt er man litt forsiktige med å vise for stor optimisme. Detaljhandelen i Japan har vist en jevnt nedadgående tendens i 43 måneder nå, og man regner med at det fortsatt vil synke, med 0,2%, i år. Dessuten regner man med et USA-marked som vil krympe, og at en fortsatt svak Euro vil virke inn på resultatene i Europa. Så det er ikke bare lyst. Men heldigvis ikke bare mørket lenger heller.

Av Jon Winding-Sørensen – bilnorge.no

Powered by Labrador CMS