Asko-ansatte velger Mirai
Asko-ansatte velger Mirai
Asko-ansatte velger Mirai

Her kommer Norges største hydrogenbilpark

Ingen steder i Norge vil ha en høyere tetthet av hydrogenbiler enn ansattparkeringen til Asko Midt-Norge etter overleveringen av 13 hydrogendrevne Toyota Mirai.

Publisert Sist oppdatert

Hydrogenbiler utgjør fortsatt en liten minoritet blant nullutslippsbilene i Norge. Av de 60.345 nye nullutslippsbilene i 2019, utgjorde hydrogenbiler 29 av disse. Asko-ansatte i Trondheim gjør sitt for å løfte andelen når de nå får levert 13 nye hydrogenbiler fra Toyota til privat bruk.

- Asko har ambisiøse klimamål om nullutslipp fra egen virksomhet i 2026 og en satsing på hydrogen er en viktig del av tiltakene for å nå våre mål. Derfor er det veldig spennende og gøy å se at våre ansatte inspireres av klimaarbeidet ved å velge klimasmarte løsninger privat, sier Jørn Arvid Endresen, administrerende direktør ved Asko Midt-Norge.

- Vi applauderer særlig hvordan de velger hydrogenbiler og med det bidrar til at det er grunnlag for å bygge ut nødvendig infrastruktur, sier Jørn Arvid Endresen, administrerende direktør ved Asko Midt-Norge.

Årsaken til at hydrogenbiler utgjør et lavt antall blant personbilene i Norge er mangelen på infrastruktur i form av fyllestasjoner. For Asko-ansatte i Trondheim er dette ingen utfordring.

- Vi produserer én million kilowatt timer med elektrisitet fra de 5800 solpanelene på taket. En del av elektrisiteten benyttes til å produsere hydrogen, som kan fylles på lastebiler, personbiler og trucker. De ansatte har derfor mulighet til å fylle hydrogen, noe som selvsagt er en forutsetning for å kunne eie en slik bil, sier Endresen.

Toyota Norge, som har levert hydrogenbilene av merket Mirai, jubler over klimaheltene hos Asko Midt-Norge og hvordan bedriften har tilrettelagt gjennom byggingen av sin egen hydrogenfyllestasjon.

- Toyota har som ambisjon å nå nullutslipp gjennom blant utviklingen av hydrogenteknologien, der vi kom med vår første produksjonsmodell Mirai i 2015. Vi jobber hardt med kostnadsreduksjoner og videreutvikling av teknologien, slik at hydrogenbiler skal bli et alternativ for langt flere kunder, sier informasjonssjef Espen Olsen i Toyota Norge.

- Samtidig er vi helt avhengige av samarbeid med aktører som er villige til å investere i infrastruktur og kunder som vil kjøpe bilene. Vi er derfor svært takknemlige for at Asko deler vårt engasjement rundt hydrogen i transport.

- Når vi nå overleverer 13 Toyota Mirai til Asko-ansatte, er det et klart bevis på at teknologien er moden og konkurransedyktig, gitt at hydrogenfylling er mulig. Vi ønsker at Enova tar et ansvar for at det etableres et minimum av 25 fyllestasjoner på landsbasis frem mot 2025. Da vil hydrogenbiler bli et godt alternativ for dem som ønsker en nullutslippsbil med lang rekkevidde og som kan fylles opp på få minutter, sier Olsen.

Toyota har store ambisjoner for sin hydrogensatsing fremover.

- I løpet av 2020 åpner Toyota en helt ny fabrikk for produksjon av brenselceller og trykktanker, hvor vi skal sammenstille andregenerasjon Toyota Mirai. Totalt tidobler vi produksjonskapasiteten fra 3000 til 30.000 enheter, og håper gjennom dette å se mange flere hydrogenbiler på norske veier, avslutter Olsen.

Powered by Labrador CMS