Bilstatistikk for nytte og moro

Dersom økningen fortsetter som de to siste årene, vil det være tre millioner biler i Norge om fem år. Er ikke dette tema for julens selskapsleker?

Publisert

Slik ser den ut, årets utgave:

Kanskje ikke, men det slo meg plutselig at det må da gå an å lage et Trivial Pursuit, eller Geni, eller hva de heter alle disse idiotspillene, der det faktum at noen har et minimum av kunnskap, plutselig skal applauderes i forbindelse med aktiviteter rundt et bord.

”Hvor mange mopeder er registrert i Oslo? 11.000, 13.000 eller 15.000”.

”Hvilket fylke hadde lavest biltetthet? Akershus, Hedmark eller Oppland”.

”Hvilket merke har høyest kvinneandel blant eierne? Hyundai, BMW eller Peugeot”.

”En bil med bensinmotor kjørte i snitt ca. 13.500 km i fjor. Hvor langt tror du en dieselbil kjørte? 12.500 15.500 eller 18.500”.

Det er utrolig så mange spørsmål det hadde gått an å lage ut av det årlige statistikkheftet til Opplysningsrådet for Veitrafikken – det som heter Bil og Vei og som nå er kommet i 2010-utgaven.

Den er delt inn i 7 kapitler. I første kapittel, bestanden, kan du lese deg helt tilbake til 1899 (da var det to biler i landet, så ble det tre og så ble det fem, og da startet økningen).

Kapittel 2 tar for seg førstegangsregistreringer og bruktimport og eierskifter – også med god historikk, helt tilbake til det første året med fritt bilsalg, 1961.

Og så kommer treeren, som handler om import og eksport, og ikke bare biler nei, men olje og bensin og bildeler og meget annet som hører mer.

Kapittel fire har med veinettet, transport og trafikk å gjøre. Trafikkulykker for eksempel: 212 dødsfall i trafikken i fjor, ned 43 fra året før. Og samtidig vet vi at bilene står for 95,3 prosent av all persontransporten i dette landet og 76 prosent av all godstransport.

Kapittel fem er også spennende, det dreier seg om avgifter inn og veibevilgninger ut. Statens inntekter av biltrafikken endte i 2009 på litt over 46 milliarder kroner, omregistreringsavgift alene var på ca. 2,3 milliarder. Et nyttig kapittel når du skal diskutere med bilhaterne.

Da kan du samtidig hente noen argumenter fra kapittel 2, der du vil se at snittutslippet av CO2 har sunket fra over 180 til litt over 140 g/km i en tiårs periode. Spør bilmotstanderen hvor mye han har redusert sitt utslipp med.

Kapittel 6 er stapp full av internasjonale oversikter, bilsalget i verden fordelt på land eller merker for eksempel. Eller hvis du lurer på gjennomsnittsalderen på norske biler (10,3 år) sammenliknet med biler i andre land, så er det også lett tilgjengelig. Snittet i EU er 9,2 år.

Og så kom jeg til kapittel 7, som er nytt av året og som jeg trodde skulle bli så tungt at det holdt. Men det viser seg at dette er virkelig spennende, alle dere som klager over steinsprut i frontruta og kjerreveier.

Opplysningsrådet har satt i gang et arbeid for kunne måle om det norske veinettet beveger seg i positiv retning når det gjelder Trafikksikkerhet, miljø og effektivitet.

Allerede nå kan du lese deg til nerde-informasjoner som snittfartsgrensen på fylkesveier i Akershus (68,1 km/t – lavest i landet) og alle dataene legges fortløpende ut som en interaktiv rapport. Det er bare å klikke seg inn på www.ofv.no og sjekke ditt fylke.

Det er forresten bare å klikke seg inn på den adressen også, dersom du vil kjøpe et eksemplar av den 170 sider tykke publikasjonen. Du skal ikke være mye interessert i bil og trafikk før du får skikkelig glede av denne.

Og dersom du allerede er inne på Trivial Pursuit og lurer på svarene på de fire spørsmålene så er de: 13.000. Alle lå like lavt. Hyundai og 18.500.

Powered by Labrador CMS