Kombinerer Otto og diesel

De første meldingene er spennende. De tyder på at GM har klart å bygge bensinmotorer uten gnist.

Publisert Sist oppdatert

Klikk HER for alt fra Frankfurt!

Nå kan man vanskelig si at den første beskrivelsen av GMs nye HCCI – ”Tenning med homogen blanding på norsk er særlig tydelig eller nøyaktig, men alt tyder på at de har kombinerer det beste fra diesel- og Otto-motoren.

Enkelt fortalt er forskjellen på disse to forbrenningsprinsippene at i en bensinmotor starter forbrenningen med en gnist fra en tennplugg. I dieselmotorer starter virksomheten når brennstoffblandingen er så høyt komprimert at den selvantenner.

Vi kjenner en av fordelene til dieselmotoren: lavere forbruk. Men vi kjenner også en av ulempene: komplisert etterbehandling av eksosen.

GM forteller at de nå har installert de første HCCI-motorene i vanlige produksjonbiler og driver feltprøver. Foreløpig ser det ut som de oppnår et bensinforbruk 15 % lavere enn fra den normale 2,2 liters Ecotec-motoren som HCCI-systemet er bygget inn i. Samtidig som man møter alle avgasskrav uten annen etterbehandling enn det som er vanlig for en bensinmotor.

Beskrivelsen tyder på at man får en meget mager blanding til å selvantenne. Det vil i så fall bety en meget effektiv forbrenning (smellet skjer spontant i hele forbrenningsrommet, og starter ikke ved tennpluggen for så å bre seg utover). Men det er allikevel ikke riktig å beskrive motoren som tennpluggfri. Det er nemlig bare opp til ca. 90 km/t at den jobber som selvantennende.

Over den hastigheten, eller når motorbelastningen ellers er spesielt høy, trer den vanlige tenningen i funksjon. Da styres også bensinen på en annen måte gjennom direktinnsprøytningssystemet, slik at blandingen i motoren blir fetere.

GM regner med å kunne gjøre systemet kommersielt og praktisk brukbart, uten at de har antydet noen tidshorisont. Det som nå først og fremst å gjøre er å finne metoder så man kan styre forbrenningsprosessen bedre i den gnistløse fasen. Med tennplugger online kan man jo styre både tenningstidspunkt og gnistens intensitet. En tilsvarende reguleringsmetode bør man nok finne i gnistløs modus.

Men GMs utviklere er optimistiske, og er temmelig sikre på at de har funnet en ny måte å forlenge stempelmotorens levetid, samtidig som 15 prosent besparelse er en nytt steg i kampen for å spare på de stadig knappere oljeressursene.

Powered by Labrador CMS