- Mister eneretten

Merkeforhandlerne vil nær fremtid til å miste mye av sitt nåværende "monopol" på bilenes sikkerhetssystemer. Det sa Christer Liljenberg i Sveriges Bildelsgrossisters Förening (SBF) på Automessen 2012.

Publisert Sist oppdatert


Det var under åpningsseminaret på Automessen at Liljenberg trakk frem hva som trolig kommer til å bli de viktigste endringene på servicemarkedet fremover.

- Den største utfordringen fremover, blir å sikre at de frie verkstedene får tilgang til informasjon knyttet opp til telematikk og sikkerhetssystemer, sier Liljenberg.

B- og S-call
I dag er det grovt sett tre former for telematikk som er utbredt i nye biler: E-call (Emergency), B-call (Breakdown) og S-call (Service).

- E-call representerer ingen utfordring for bilbransjen. Dette er et system som alle støtter fullt ut. Det er verre med de to andre, sier SBF-sjefen.

- I dag er det slik at når det i bilens display "utløses" en B- eller S-call, knyttes denne informasjonen kun opp de respektive merkeverkstedene.

- Det gir kundene færre valg enn hvis denne informasjonen var fritt tilgjengelig, sier Liljenberg.

Han mener at all telematikk må være tilgjengelig for hele bransjen.

Sikkerhetssystemer
SBF er, i likhet med sin norske søsterorganisasjon ABL, medlemmer av FIGIEFA. Det er deres moderorganisasjon med kontor i Brussel.

FIGIEFA arbeider nå med å sikre de frie verkstedene full tilgang til bilens sikkerhetssystemer.

- Det neste som kommer til å skje er at frie verksteder vil få full anledning til å kode om nøkler og startsperrer. Dette er noe som bilprodusentene frem til nå har forbeholdt sine merkeverksteder, sier Liljenberg.

Hybrider
SBF-sjefen mener at den neste store utfordringen for de frie verkstedene er å skaffe seg tilstrekkelig kompetanse for å være i stand for å ta service og reparasjoner av hybridbiler.

- Vår erfaring viser at det i praksis ikke er en eneste hybridbil som repareres på et fritt verksted, sier han.

- Riktignok har mekanikerne full rett til å delta på kurs i regi av importøren, men så langt er det få som gjør det.

Liljenberg er bekymret for at importørene priser kursene svært høyt.

- Det er ikke lov å drive prisdiskriminering, men det finnes måter å omgå dette på, sier han, og gir dette eksempelet:

- Kursene kan prises høyt, så får merkeforhandleren tilbake betydelig kickbacks på deler i etterkant.

- Dette kan være en måte å holde mekanikere ute fra kursene på hybridteknologi, og jeg ser ikke bort fra at dette skjer, sier han.

Powered by Labrador CMS