Hva med arbeidsplasser hos forhandlerne?

I kjølvannet på historier som BMWs avlevering av sin engelske pasient, blir det selvfølgelig masse snakk om arbeidsplasser. På fabrikkene. ”Men hvem snakker om våre arbeidsplasser? spør formannen i Rovers tyske forhandlerforening.

Publisert

Så får han gjøre det selv. En rekke økonomiske krav skal presenteres for BMW, og hvis nødvendig prøves for retten. Rover-forhandlerne har intet å tape. BMW overtar ikke noe ansvar for deres fremtid. Det er vel ikke spesielt vanskelig å begripe at de er bitre?

Her hjemme blir forholdet et helt annet, alle Rover-forhandlerne er BMW-forhandlere. Men det er ikke lite de har investert i lokaler og markedsføring for de engelske produktene. Nå går den innsatsen trolig rett på skraphaugen.

Av Jon Winding-Sørensen

Powered by Labrador CMS