BMW flytter noen til Kina

Det ble litt uro lokalt da BMW sa at de skulle flytte produksjonen av noen av deres Minibiler fra Oxford til Kina. Men samtidig ble det presisert at dette ikke ville ha noen innflytelse på arbeidsplasser i Oxford, der den første el-Minien ble bygget i 2020. Alle Minier skal være batterielektriske fra 2030. Det er Great Wall som er partneren i Kina, med en avtale som ble inngått i 2018.

Powered by Labrador CMS