I trafikkreglene finnes det ikke noe skrevet krav om bruk av blinklys til venstre i en rundkjøring. Slik tegngiving kan likevel være nyttig informasjon for andre trafikanter, påpeker Statens vegvesen.

Delte meninger

Blinker du før en rundkjøring?

27 prosent nekter fortsatt å bruke lyssignal til venstre før rundkjøring. Slik signalering har vært sterkt anbefalt av veimyndighetene og trafikkskolene i over 25 år.

Publisert Sist oppdatert

71 prosent svarer ja på spørsmålet «Blinker du til venstre før rundkjøringen hvis du skal til veien som ligger til venstre?». 27 prosent nei, og 2 prosent «Ingen» av disse.

Det går frem av en landsrepresentativ spørreundersøkelse YouGov har utført på oppdrag for forsikringsselskapet If. 821 sjåfører fra hele landet har svart i undersøkelsen.

Temaet «hvordan kjøre riktig i rundkjøring» er egnet til å skape opphetet debatt i nettavisenes kommentarfelter og ødelegge stemningen under jobblunsjen eller grillpartyet:

– Å diskutere «blinke eller ikke blinke til venstre før rundkjøring» kan nærmest føre til nevekamp i ethvert dannet selskap. Blinklys og rundkjøringer er utrolig nok et tema som skaper sterke følelser hos mange, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If.

Fikk opplæring før endringen

Han forteller at her går det et skarpt skille i den norske befolkning: De som tok sertifikatet før eller etter anbefalingen om å blinke inn i rundkjøringen ble innført.

I trafikkreglene finnes det imidlertid ikke noe skrevet krav om bruk av blinklys til venstre i en rundkjøring. I enkelte tilfeller kan slik tegngiving likevel være nyttig informasjon for andre trafikanter, påpeker Statens vegvesen:

«Når du skal til venstre i mindre rundkjøringer med god oversikt, kan du hjelpe andre trafikanter ved å blinke til venstre før rundkjøringen.»

Tegngivning innført på 90-tallet

Trafikkskolene begynte å lære bort å blinke til venstre før rundkjøring på midten av 1990-tallet. Siden den gang har dette vært en del av den obligatoriske trafikkopplæringen.

– Selv om det nok føles uvant å blinke for en del, vet vi at blant andre yrkessjåfører setter stor pris på tilleggsinformasjonen dette gir i trafikksituasjonen. Hemmeligheten til god flyt i rundkjøringer er at andre skjønner hva du skal gjøre på et så tidlig tidspunkt som mulig, sier Clementz.

– Gjennom å senke farten, feltplassering og tegngivning gir du signaler til andre i trafikken. I noen situasjoner kan faktisk blikkontakt og bruk av håndbevegelser løse oppgaver i en rundkjøring. Det tror jeg mange har opplevd selv, sier kommunikasjonssjefen i If.

Politiet følger godt med

Politiet har ingen skrevet hjemmel for å gi deg straff hvis du ikke blinker til venstre før du kommer inn i rundkjøringen, siden det bare er en anbefaling fra Statens vegvesen.

Når det gjelder vikeplikt, feltplassering og tegngivning ellers før, i og etter rundkjøringen, kan du imidlertid få en straffereaksjon dersom du ikke følger trafikkreglene. Politiet har rutinemessig observasjon av hvordan trafikantene oppfører seg i rundkjøringer.

Når du kjører i rundkjøringer, skal du tilpasse farten, bruke blinklys og plassere deg slik at de andre bilistene forstår hvor du skal kjøre ut, understreker Statens vegvesen.

I rundkjøringer gjelder de samme reglene som i vanlige veikryss.

Regler og råd for rundkjøringer finner du på Statens vegvesens sider her.

Powered by Labrador CMS