Stadig flere holder fartsgrensen

Ferske målinger fra Statens vegvesen viser at mer enn seks av ti nå holder fartsgrensen. Nå ruller vegvesenet ut en ny film i fartskampanjen hvor de hyller flertallet av sjåførene i trafikken.

Publisert Sist oppdatert

– Våre målinger for 2021 viser at 60,1 prosent overholdt fartsgrensene i fjor. Det er en økning på hele 14,5 prosentpoeng siden 2006, sier Guro Ranes som er leder for trafikksikkerhet i Statens vegvesen.

– Dette viser en svært god utvikling og positiv trend. At stadig flere holder fartsgrensene, har vært et viktig bidrag for å redusere antall drepte og hardt skadde i trafikken. Det er viktig å synliggjøre at det blant folk flest har blitt vanlig å holde seg på riktig side av fartsgrensene, fortsetter Ranes.

Forskning viser at menneskers generelle oppfatninger om hva andre gjør og mener, ikke alltid stemmer overens med virkeligheten. Det gjelder også i trafikken. Mange tror feilaktig at «alle andre» kjører for fort og forventer det av dem også. Å korrigere slike misoppfatninger er viktig.

«Litt over» er farligere enn mange tror
Mange tror kanskje at det bare er råkjøring som er problemet, men det stemmer ikke. En stor andel av fartsulykkene skjer i en fart som bare er litt over fartsgrensen, eller for fort etter forholdene. De som bryter fartsgrensene, kjører som regel bare noen få kilometer over.

– Fart og fartsgrenser har alltid engasjert folk og meningene har vært mange. Men fart handler ikke om hva vi mener eller føler. Fart er fysikk. Å forstå risiko og sannsynligheter er ikke lett, verken i trafikken eller ellers. Men sammenhengen mellom fart og ulykker er tydelig, sier Ranes.

Fart kan både være årsaken til at en ulykke skjer, og at en ulykke blir mer alvorlig enn den ellers ville blitt.

Det skal ikke så mye til før noe plutselig og uforutsett kan skje i trafikken – og da kan selv den minste, lille fartsovertredelse ha stor betydning for om man klarer å reagere og stoppe i tide. Høy fart er ikke bare farlig, men skaper også utrygghet hos andre i trafikken.

Bli mer bevisst
Å kjøre litt for fort kan både være en bevisst og en ubevisst handling. Noen vil kanskje innrømme at de av og til bevisst velger å kjøre litt over og dermed bryte fartsgrensene, mens andre kanskje bare glemmer seg bort.

Det aller viktigste vi kan gjøre er å bli mer bevisst på hvilken fart vi kjører i, at vi faktisk holder fartsgrensen og kjører etter forholdene.

– Vi ønsker alle å føle oss trygge i trafikken. Både for oss selv og de vi er glad i. Det er gledelig at flertallet gjør det gjennom å holde fartsgrensene. Det viser at folk flest har fått et forhold til fartsgrensene, sier Guro Ranes.

Se kampanjefilmen her

Fakta om fart

  • For høy fart var medvirkende årsak i omlag fire av ti dødsulykker i 2020.
  • Andel førere som overholder fartsgrensen var 60,1 prosent i 2021. I 2006 var den 45,6 prosent. Dette er en økning på hele 14,5 prosentpoeng. Dette kommer frem av Statens vegvesens nasjonale tellepunkter.
  • De fleste som kjører over fartsgrensen i dag, begrenser seg til å kjøre noen få km/t for fort. Registreringene for 2019 viser at 8,63 prosent av det samlede trafikkarbeidet foregår med hastighet mer enn 10 km/t over fartsgrensen. Tilsvarende tall for 20 km/t over fartsgrensen er 1,46 prosent og for 30 km/t over fartsgrensen 0,32 prosent.
  • Forskjellen på å kjøre i 80 og 90 kilometer i timen, kan være forskjellen på om du klarer å stoppe i tide eller om du ikke klarer det. Det du akkurat klarer å stoppe for i 80 km/t, vil du treffe med en fart på 50 km/t, hvis du hadde kjørt i 90. Litt fortere er altså mye farligere enn mange tror.

En landsrepresentativ spørreundersøkelse, gjennomført av Transportøkonomisk Institutt (TØI), viser at:

  • De fleste overholder fartsgrensene, men vi tror at flertallet kjører for fort og ikke overholder fartsgrensene.
  • Vi tror best om oss selv – at færre av de «andre» overholder fartsgrensen.
  • Bare en av ti tror at «andre bilister» (de vi ikke kjenner), vil overholde fartsgrensen neste gang de skal kjøre der det er fartsgrense 80.
  • Vi tror at andre ser på det å holde fartsgrensen som noe negativt.
  • 54 prosent tror at andre bilister ville oppleve dem som irriterende hvis de alltid måtte holde fartsgrensen på veier med fartsgrense 80, men kun 26 prosent sa de selv ville føle seg irritert eller kjede seg hvis de måtte holde fartsgrensen.
Powered by Labrador CMS