Hver fjerde personbil i Norge er elektrisk. Snart er det like mange elbiler som bensinbiler.

Opplysningsrådet for Veitrafikken:

Hver fjerde norske personbil er elektrisk

Av drøyt 2,8 millioner personbiler som ruller på norske veier, er nå en fjerdedel elektriske. Det gjør Norge unikt i verdenssammenheng.

Publisert

Ingen land i verden har en tilsvarende høy elbilandel. Til sammen er det rundt 715.000 elbiler, bare femti tusen færre enn registrerte bensinbiler i Norge.

– Det er en milepæl i norsk bilhistorie, og understreker det høye tempoet elektrifiseringen av bilparken har. Norge er verdensledende i andel elbiler, ingen andre er i nærheten. Det skiftet vi har sett de siste årene, hadde aldri skjedd uten incentiver og avgifter som har satt fart i utviklingen, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i Opplysningsrådet for veitrafikken.

Redd avgiftsendringer vil påvirke salget

Samtidig som elbilandelen i personbilparken totalt nå ligger på 25 prosent, ser andelen elbiler i nybilsalget ut til å ha stabilisert seg på rundt 90 prosent.

– At det nå ser ut til å flate ut på det nivået, bør man ha med seg i tankene. For myndighetenes mål er at alle nye personbiler skal være nullutslippsbiler fra 2025. Utflatingen kan være et tegn på at vi ikke når dette målet innen årsskiftet, og sannsynligvis ikke i løpet av 2025 heller. Desto viktigere er det at myndighetene er varsomme med å røre de elbil-incentivene vi fortsatt har, sier Solberg Thorsen.

Han frykter at dersom regjeringen innfører høyere avgifter og et lavere innslagspunkt for moms på elbiler, vil det bremse elbilsalget ytterligere. Dagens regler gir moms på beløpet over 500.000 kroner ved kjøp av elbil.

Øyvind Solberg Thorsen

– Dessuten er nylig tilgangen til kollektivfeltene fjernet i Oslo-området, bompengerabattene er kraftig redusert og ikke mange kommuner har fortsatt gratis parkering for elbiler. Samtidig som elbilfordelene er tatt bort eller kraftig redusert, er gjerne de siste kjøperne de vanskeligste å overbevise.

Én million bensinbiler er borte

– De færreste hadde trodd utviklingen skulle gå så fort. Ei heller at rundt én million bensinbiler skulle bli borte siden 2000. Nå er det altså nesten like mange elbiler som bensinbiler, sier Solberg Thorsen.

Når det gjelder personbiler med dieselmotor, som på sett og vis ble «favorisert» gjennom avgiftsendringer i 2007, vokste de raskt i antall: Fra drøyt tre hundre tusen i 2005, til over 1,2 millioner i 2020. Nå synker antallet dieselbiler relativt raskt, og i dag er det drøyt en million slike personbiler.

95 prosent nye elbiler – godt nok?

Den norske bilparken har vært gjennom store endringer de siste tjue årene, og elbilveksten har for alvor skutt fart. Nå er altså hver fjerde personbil en elbil.

– Kanskje bør vi stille spørsmålet om 90-95 prosent elbiler i nybilsalget er høyt nok – enn så lenge. Det er behov for en miks i drivlinjer. Ikke minst i et beredskapsperspektiv, noe vi for eksempel så i vinter, sier, Øyvind Solberg Thorsen.

– Vi skal også huske på at en del fortsatt trenger noe annet enn det dagens elbiler og infrastruktur tilbyr. Det kan være greit å ha i bakhodet ennå en stund framover.

Powered by Labrador CMS