Krisepakke for el-biler

I den såkalte krisepakka ligger det noen millioner som skal kunne akselerere utbyggingen av elbil-nettet.

Publisert Sist oppdatert

Uten strøm, ingen el-bil. Og Samferdselsdepartementet skriver dette om el-biler der de endelig kommer til orde, på side 82 i Stortingsprop. Nr. 37 som heter ”Om endringer i statsbudsjettet 2009 med tiltak for arbeid”.

”For å redusere klima- og miljøbelastningene fra transportsektoren er det nødvendig med tiltak på en rekke områder. Elektrifiseringen av transportsektoren vil bidra til å redusere den samlede energibruken til transport. El- og hybridkjøretøy er mer energieffektive og er langt mindre miljøbelastende enn ordinære kjøretøy………..”

Bare der har jeg notert tre uklarheter og tre elementer jeg godt kunne tenke meg å diskutere, men skitt au….., la oss gå videre:

”Regjeringen ønsker å bidra til at Norge skal være et foregangsland i utvikling og bruk av ny teknologi. De gode økonomiske rammebetingelsene …………… og så kommer det litt skryt av regjeringens klimapolitikk og noe om at de ønsker å gi et ytterligere løft til utvikling av markedet for denne typen biler.

Hva akkurat det betyr kan man også spørre om. ”Ytterligere løft?” Snaue 200 el-biler solgt i fjor – betyr det at markedet allerede har mottatt et skikkelig løft?

Essensen er imidlertid: ”Regjeringen foreslår derfor et program for utbygging av ladestasjoner i Norge for elbiler og plug-in hybrider (som man ikke engang er enige om avgiftsberegningen for!). Det foreslås å øke bevilgningen … ’Tilskudd til miljøvennlig transport, Transnova-prosjektet’ med 50 millioner kroner. Et tilskudd på 10.000 kroner per ladeplass vil kunne gi 5.000 nye plasser. En slik utbygging skal bidra til en raskere elektrifisering av transportsektoren og til å styrke grunnlaget for utviklingen av miljøvennlig bilindustri.”

Det er mulig Think ser en stor trøst i den siste setningen. For egen del kan vi slå fast det kuriøse i at dersom salget av elbiler fortsetter som nå, og utbyggingen skal skje i år, vil vi ende opp med mer enn dobbelt så mange ladestasjoner som vi har el-kjøretøyer, og da snakker jeg Buddy og mopeder og alt som går på Ampere.

Men det som betyr noe er hva de som driver med dette synes: Dette var et av ZEROs forslag til Regjeringens tiltakspakke, og Gøril L. Andreassen, transportpolitisk rådgiver i ZERO, er svært fornøyd med at Regjeringen vil bygge ladepunkter.

”Jeg er veldig stolt av at det nå blir en storsatsing på ladepunkter for elbiler og plugg inn-hybrider. For å redusere klimagassutslippene må vi bytte ut dagens fossile drivstoff med klimanøytrale drivstoff, som el, biodrivstoff og hydrogen. Ladepunkter er et viktig tiltak for elektrifisering av veitransporten sier hun.

Powered by Labrador CMS