Opplysningsrådet for Veitrafikken:

Tre populære elbiler i Norge på test

Tregt nybilsalg i hele Skandinavia

Nybilsalget i Norge har lenge gått på lavbluss for tiden, men det står ikke stort bedre til i våre naboland, Danmark og Sverige. Samtlige har nedgang i salget etter første kvartal.

Publisert

I Norge endte antall førstegangsregistrerte nye personbiler på 9.750 i mars. Det er en halvering sammenlignet med samme måned i fjor, som landet på drøyt 19.000 nye personbiler. Svenskene opplevde en nedgang på nesten tjue prosent, mens danskene hadde en nedgang på seks prosent. Både bilkjøpere og bilbransjen merker nå godt at det er tøffe økonomiske tider.

Positivt elbilsalg i Danmark

– Det er interessant å merke seg at nybilsalget har falt i hele Skandinavia. Både i mars og i første kvartal sett under ett. Det viser at vi alle er i en økonomisk presset situasjon, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

– At fallet er minst i Danmark, kan ha sammenheng med at den danske kronen er mye sterkere enn den norske og svenske, samtidig som de har incentiver som gjør det mer attraktivt å kjøpe elbiler der. Disse oppnådde en andel på 42 prosent i mars som er en klar økning og viser at elbilene er i ferd med å bli dominerende på registreringsstatistikken også i Danmark.

Svensker foretrekker svensk

I Sverige peker pilene i motsatt retning. Der gikk elbilandelen ned fra 42 prosent i mars i fjor, til 36 prosent i mars i år. Det betyr at det er hybrider, ladbare hybrider og rene bensin- og dieselbiler som sammenlagt har majoriteten av de nye svenske personbilene i årets tredje måned.

– Selv om en velkjent amerikansk elbil topper nybilstatistikken også i Sverige, har svenskene en sterk lojalitet til egenproduserte biler, som tar mange av topp 10 plassene. Og da gjerne ladbare bensinhybrider, sier Solberg Thorsen.

Antall førstegangsregistrerte nye person-, vare- og lastebiler i Norge, Danmark og Sverige i mars 2024 sammenlignet med 2023, og Topp 10 fordeling av personbiler pr. modell.

Nedgang også akkumulert

I første kvartal var det i Norge en nedgang i antall førstegangsregistrerte nye personbiler på hele 22 prosent sett opp mot samme periode i 2023. Norge opplevde dermed den største kvartalsnedgangen i Skandinavia.

Svenskene hadde den laveste kvartalsnedgangen, den var på 4,7 prosent, mens nedgangen i Danmark var på 7,5 prosent.

Den mest markante endringen i positiv retning finner vi i Danmark der elbilandelen økte fra 29,8 prosent i første kvartal i fjor til 41,1 prosent i årets første kvartal. I Sverige gikk andelen nye elbiler ned fra 36,4 prosent i 2023 til 31,5 prosent i første kvartal i år.

– Diskusjonen i Europa omkring økt elbilproduksjon går nå nye runder. De store bilproduksjonslandene som Tyskland og Frankrike sliter med å få det samme elbilgrepet i sine hjemmemarkeder som vi har fått i Norge og Skandinavia. På kontinentet er det fortsatt mange som fortsatt foretrekker bensin- og dieselbiler, sier Solberg Thorsen.

Han peker også på at mange bilprodusenter går bort fra strategien om rask utfasing av biler med forbrenningsmotor, og satser på en langsom overgang til elektrisitet. I «annerledeslandet» Norge ser elbilandelen nå ut til å ha stabilisert seg på 90 prosent.

Godt nok?

– Kanskje bør vi ta diskusjonen om 90-95 prosent elbiler er godt nok, for det er fortsatt en del som av ulike grunner trenger noe annet enn elbil. Den tøffe vinteren har vist at både hjemmehjelpen i kommunene og utrykningskjøretøy må fungere i ekstremvær. Det er også fornuftig med en liten andel nye bensin- og dieselbiler ut fra samfunnssikkerhet og beredskapshensyn. Men for å holde nivået på drøyt 90 prosent i Norge framover, bør det fortsatt være noen incentiver som gjør det mest attraktivt å velge elbil, sier han.

– Her hjemme blir det spennende å se i hvilken grad årets lønnsoppgjør, og en mulig rentenedsettelse mot slutten av året, vil bidra til høyere fart i nybilsalget. Mange er fortsatt langt mer forsiktige med å bruke store summer på ny bil enn for bare noen få år siden, sier Øyvind Solberg Thorsen.

Kilde: Norske data: OFV.no , Danske data: Bilstatistik.dk, Svenske data: Bilstatistik.se

Powered by Labrador CMS