Geogjerder kan gjøre hybrider mer miljøvennlige

Vegvesenet samarbeider med BMW og Volvo for å vise hvordan definerte farts- eller lavutslippssoner kan styre moderne biler.

Publisert Sist oppdatert


I et samarbeid med BMW har Statens vegvesen definert frivillige lavutslippssoner i Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim. Når BMW sine nyere hybrider kommer inn mot disse geogjerde-sonene, skifter bilens drivlinje automatiske til elektrisitet.

– Om man skal kjøre sentrumsnært bør en kjøre så miljøvennlig som mulig, altså på strøm. Vi vet at hybridbileierne ønsker å være miljøvennlige, og denne teknologien hjelper bilistene med det, sier Vegvesenets prosjektleder Ørjan Mørner Tveit på Transportstyring.

– I et frivillig konsept som dette kan sjåfører velge å stille drivlinjen tilbake til hybrid og dermed ha både bensin og strøm tilgjengelig. Statens vegvesen vil gjennom prosjektperioden følge med på om man i gjennomsnitt kjører mer miljøvennlig i de definerte sonene etter innføringen av ny teknologi, sier Tveit.

«Digitale gjerder»
De oppkoblete kjøretøyene deler bruk av drivlinjen med BMW. Statens vegvesen vil ikke ha data om enkeltkjøretøy men støtte seg på innsamlet informasjon fra bilfabrikanten.

Også geogjerde-sonene (på engelsk: geofence) kan endres når som helst, dette er noe av styrken til slike digitale gjerder.

– Litt lengre frem i tid kan man tenke seg et konsept der endringen i drivlinje enten er absolutt, altså at man får ikke kjøre med petroleumsbasert drivstoff, eller at den er avgifts-basert. Vår rolle på Transportstyring er å undersøke mulighetsrommet for nye reguleringsformer. Så får både teknisk og politisk utvikling bestemme hva som blir valgt.

Del av forskningsrådsprosjekt
Bakgrunnen for samarbeidet med BMW er et forskningsrådsprosjekt som heter GeoSUM. I fjor testet prosjektet styring av drivlinjen via både ettermontert utstyr fra Q-Free og fabrikktilpasset programvare fra Volvo.

– Vi koblet vegprising med lavutslippssonene, uten automatisk endring av drivlinjen, når man passerer et geogjerde. De fleste deltagerne i undersøkelsen ønsket å kjøre miljøvennlig og foretrakk at bilene endret drivlinjen automatisk. Dette gjør overgangen fra forskning til implementering med BMW ekstra interessant, sier Ørjan Mørner Tveit.

Ønsker automatikk
Foreløpige resultater fra Sintef sine intervjuundersøkelser viser at på en skala fra 1 til 5 der 5 er høyest, var gjennomsnittlig svar 4,6 på spørsmålet «Ville du hatt funksjonen lavutslippssone aktivert i bilen din».

– Og det er nettopp det som vi får til sammen med BMW.

Powered by Labrador CMS