Norge på trafikksikkerhetstoppen

Hvert halve minutt er det en person som dør og rundt 20 som blir skadet i trafikken verden rundt. Norge er det land i verden med færrest alvorlige ulykker.

Publisert

Det australske selskapet Zutobi har studert trafikkulykker i et femtitalls land verden rundt. Med i analysen deres er antall dødsulykker og faktorer som maks tillatt hastighet, hvor mange som bruker setebelte og promillegrenser.

Basert på disse analysene oppnår hvert land en score på en skala fra 1 til 10.

Norge troner øverst på statistikken med 8,21 av 10 mulige poeng og rankes dermed som det land i verden hvor sjansen er minst for å havne i en trafikkulykke.

Nærmest oss følger Japan, Sverige Estland og Island.

Norge fremheves som landet med færrest trafikkdøde (2,7 per 100.000) mens vi i motsatt ende av skalaen finner Thailand med hele 32,7 døde per 100.000.

Norge scorer også høyt på bruk av sikkerhetsbelte, selv om vi her blir slått av Japan, Estland og Sverige.

Her finner du den komplette undersøkelsen med enda flere kriterier for 56 land.

Verdens 10 sikreste land å kjøre bil i:

I bunnen av skalaen finner Sør-Afrika som hvert år har 14.507 trafikkdøde, tilsvarende 25,9 per 100.000. Her er også alkohol involvert i 57,5 prosent av ulykkene.

Thailand er landet med høyest dødstall per capita, noe som skyldes høy fartsgrense i tettbygde strøk, dårlige veier med mangelfullt vedlikehold, lite bruk av setebelter og en liberal promillegrense.

Folkerike nasjoner som USA, India og Argentina har også et langt stykke å gå med hensyn til trafikksikkerhet.

De 5 farligste landene å kjøre bil i:

– Undersøkelsen avdekker at det er store forskjeller med hensyn til prioritering av trafikksikkerhet i ulike land. Men uansett hvor du kjører er det enkle grep enhver sjåfør kan følge for sin egen sikkerhets skyld, sier Lucas Waldenback, Co-Founder i Zutobi.

– Først og fremst – unngå distraksjoner. Du er 23 ganger mer utsatt for å havne i en ulykke dersom du bruker telefonen bak rattet, så legg den bort. Da følger du lettere med på skilter og leser trafikksituasjonen så du unngår å havne i farlige situasjoner.

– Ta alltid vare på din egen sikkerhet når du kjører. La bilen stå under vanskelige vær- og føreforhold, bruk setebelte og kjør aldri når du er trøtt. Ta jevnlige pauser på lange turer, og avstå fra alkohol selv om enkelte land aksepterer litt promille.

– Sett deg godt inn i lover og regler for landet du befinner deg i, og sørg for at bilen du benytter er jevnlig vedlikeholdt av profesjonelle fagfolk, avslutter Waldenback.

Nr

Land

Ant. trafikkdøde

Trafikkdøde pr 100.000

Max fart motorvei

Max fart by

Beltebruk

Promillegr.

Score

1

Sør-Afrika

14,507

25.9

120

60

31%

0.05

3.23

2

Thailand

22,491

32.7

120

80

40%

0.05

4.35

3

USA

39,888

12.4

130

32 - 128

90.1%

0.08

5.09

4

India

299,091

22.6

120

100

7.3%

0.03

5.10

5

Argentina

6,119

14

130

60

40.8%

0.05

5.10

Nr

Land

Ant. trafikkdøde

Trafikkdøde pr 100.000

Max fart motorvei

Max fart by

Beltebruk

Promillegr.

Score

1

Norge

143

2.7

110

50

95.2%

0.02

8.21

2

Japan

5,224

4.1

120

60

98%

0.03

7.89

3

Sverige

278

2.8

110

50

96%

0.02

7.87

4

Estland

80

6.1

120

50

97.3%

0.02

7.84

5

Island

22

6.6

90

50

93%

0.05

7.81

6

Ungarn

756

7.8

130

50

82.8%

0

7.71

7

Moldova

394

9.7

90

50

61.8%

0.03

7.63

8

Tsjekkia

630

5.9

130

50

98%

0.03

7.36

9

Armenia

499

17.1

90

90

70%

0.04

7.35

10

Israel

345

4.2

120

50

88.7%

0.05

7.32

Powered by Labrador CMS