100 år siden den første bilturist kom til Norge

Torsdag 9.august klokka 11.00 går startskuddet for veteranbilløpet Styrkeprøven, som i år markerer at det er 100 år siden hollenderen Petrus Scheltemer Beduin ankom Kristiania som den første bilturist på norsk jord. Løpet starter på Bærums Verk og vil over fire dager følge den samme ruten som Beduin tok.

Publisert
Charles Roll's privatbil for frakt av ballonger er blant godbitene i løpetCharles Roll's privatbil for frakt av ballonger er blant godbitene i løpet

Charles Roll's privatbil for frakt av ballonger er blant godbitene i løpet
Charles Roll's privatbil for frakt av ballonger er blant godbitene i løpet

Det neste kravet kom fra Teknisk Komité, som forlangte å få sitte på en tur for å kunne bedømme om Panharden var kapabel som framkomstmiddel. Veidirektør Wilhelm Krag ville også ha en tur, han ivret etter å finne ut hva disse nymotens innretningene var gode for. Innen Beduin var ferdig med å kjøre ham fra sentrum til Holmenkollen og ned igjen var Krag blitt en overbevist biltilhenger.

Ut på tur
Beduin var på sin side ikke like overbevist om at resten av dette merkelige landets innbyggere og regelverk var like bilvennlige som Krag. Han syntes han hadde betalt nok og blitt heftet nok, og siden kjøretillatelsen fra Teknisk Komité kun gjaldt Kristiania by bestemte han seg for å snike seg over kommune- og fylkesgrensene etter tur uten å spørre først. Prinsippet med at det er lettere å oppnå tilgivelse enn tillatelse er altså åpenbart av eldre dato.

Men Beduin møtte ikke mer motstand verken fra byråkratiet eller lokalbefolkning. Tvert i mot må lensmennene ha vært klar over hvor han hadde tenkt seg, uten å foreta seg annet i saken enn å spre ryktet i de lokale bygdene. For overalt ble Beduin møtt av folk som hadde ventet på ham, og som var nysgjerrige på å se og høre mannen og bilen, og ikke minst utveksle ideer om hvordan en slik doning kunne gjøre nytte for seg i landet.

De eneste problemene Beduin støtte på kom fra bilen selv og fra det norske veinettet, som på ingen måte var tilrettelagt for bilkjøring. De mekaniske problemene var bagateller, men ovenfor Sperillen hadde en bro rast sammen og Beduin var selv med på å bygge en provisorisk nødovergang i løpet av en kveld. Også i Sørum støtte han på problemer i form av nedbør som var så kraftig at det så ut til å skylle vekk veien. Først etter to dagers opphold våget han seg videre. Turen endte i Lærdal, der han satte bilen på rutebåten.

Jublende jubileum
Norsk Veteranvognklubb har forberedt Beduins minneløp så det monner. Ikke bare på sponsor-siden, men også ved å lokke mange eiere av grombiler fra før 1925 til å delta, og kanskje aller mest ved å gjøre den 100 år gamle ruten farbar og overnattingsbar.

De 44 startende bilene vil kjøre fire dagsetapper fra Bærums Verk, over Hadeland Glassverk til Fagernes, videre til Nystuen (som er gjenåpnet for anledningen etter å ha ligget brakk i 6 år), og ender i Lærdal. Her blir det båttur med bespisning for deltakerne, akkurat som det ble for Beduin. Underveis er det satt opp historiske minneplakater i form av emaljeskilt, samtlige med tekst relatert til Beduins biltur.

Den mest imponerende innsatsen fra arrangørenes side er likevel at de har fått gravet fram den gamle brua ovenfor Sperillen og gjenoppført den i en stand som gjør at deltakerne kan kjøre over den. –Ikke noe problem, forsikrer NVK-talsmann Bue David-Andersen og tilføyer: –Deltakerne vil nok oppleve det mer dramatisk å kjøre over de gamle hengebruene som løypa innbefatter!

Bilene som deltar er selvsagt historiske lekkerbiskner alle sammen. Den eldste og mest korrekt historisk er en Daimler 1900, som på den tiden var en kopi av merket som Beduin kjørte, altså Panhard&Levassor. Originalmerket er for øvrig også representert med en 1919-modell. Stutz Bearcat er heller ikke hverdagskost. Av nyttebiler kommer Shell med en Federal tankbil.

Men det aller grommeste trekkplasteret blir en unik Rolls-Royce Silver Ghost, selveste Charles Rolls’ privatbil. Rolls var luftfartspioner og denne bilen ble i sin tid spesialbygget for å kunne frakte ballongene hans (da han gikk over til motorisert flyvning gikk det galt, Rolls ble Englands første flyulykke-offer). Bare dette klenodiet i seg selv er grunn nok til å stille seg langs løypa og skru tiden mellom 76 og 100 år tilbake.

Og som sagt finnes det 43 andre grunner i tillegg. Starten går altså på Bærums Verk torsdag klokka 11.00, husk kamera!

Powered by Labrador CMS