Slik blir den nye dekkmerkingen

Den 1. november 2012 innføres et nytt merkesystem for dekk i Europa. På samme måte som hvitevarer merkes med forskjellige energiklasser, kommer nå alle dekk til å bli gradert ut fra hvor godt de yter med hensyn til: energieffektivitet, vått underlag og lydnivå.

Publisert Sist oppdatert

Den nye etiketten for dekkmerking:

Hensikten med den nye merkingen er å gi forbrukerne objektiv informasjon om hvor godt et dekk er sammenlignet med andre dekk på markedet, og dessuten drive utviklingen videre for å høyne dekkenes ytelse i Europa.

– Vi ønsker velkommen et initiativ som dette og ser en positiv utvikling for hele bransjen i og med de nye reglene. Dette er et bra første trinn som vil gjøre det lettere for forbrukeren å se forskjell i ytelse mellom ulike dekk innenfor tre forskjellige områder, sier markedssjef Michel Pfeiffer i Michelin i Norden.

– For oss er det viktig å utvikle dekk som utmerker seg innenfor drivstofføkonomi, sikkerhet og levetid. Sistnevnte bedømmes ikke i det nye regelverket, heller ikke andre viktige egenskaper for et dekk som for eksempel ulike prestasjoner på tørr vei eller på is og snø, sier Pfeiffer.

Dette kan du lese ut av EU-merkingen på dekk.

Energieffektivitet

· Klassifiseres på en skala mellom A og G, der A er beste karakter.

· Bedømmes ved å måle dekkenes rullemotstand som påvirker drivstofforbruket, noe som gir opphav til utslipp av CO2.

· Et kjøretøy utstyrt med kun A-klassifiserte dekk kan redusere drivstofforbruket, og dermed CO2-utslippene, med opp til 7,5 prosent sammenlignet med et kjøretøy kun utstyrt med G-klassifiserte dekk.

· Avhengig av dimensjon på dekkene klassifiseres Michelin Energy Saver med B eller C.

· Michelin Primacy 3 klassifiseres med C.

· De fleste sportsdekkene klassifiseres med E, fordi de krever et ekstra sterkt veigrep under ekstreme forhold.

Bremsing på vått underlag

· Klassifiseres på en skala mellom A og G, der A er beste karakter.

· De testede dekkene sammenlignes med et referansedekk, og forskjellen på bremsestrekningen mellom dekkene avgjør klassifiseringen.

· Et kjøretøy utstyrt kun med A-klassifiserte dekk kan gi opp til 30 prosent kortere bremsestrekning enn et kjøretøy utstyrt med dekk med laveste klassifisering.

· Samtlige av Michelins dekk markedsført siden 2010 har A-klassifisering (Energy Saver +, Primacy 3, Pilot Super Sport og Pilot Sport 3).

Lydnivå

· Klassifiseres i henhold til en skala med en, to eller tre bølger, der en bølge tilsvarer laveste lydnivå og tre bølger indikerer maksimalt tillatt lydnivå.

· Viser dels den målte lyden i desibel og dels hvordan dette lydnivået forholder seg til gjeldende og fremtidige maksimale, tillatte lydnivå. En bølge indikerer laveste lydnivå og tre bølger høyeste tillatte lydnivå.

· Lydnivået måles utenfor bilen og angis i desibel (dB)

· Samtlige av Michelins sommerdekk ligger under tillatt maksimalt lydnivå.

Nordiske vinterdekk
Værforholdene og temperaturen i Norden om vinteren skiller seg fra det øvrige Europa, og dette påvirker dekkenes utforming, fordi klimaet krever dekk med en spesialutviklet gummiblanding og spesiell mønsterutforming.

Den nye europeiske merkingen av dekk tar imidlertid ikke hensyn til disse forholdene.

Ett eksempel er dekketiketten som viser bremseevnen. Denne måles kun på vått underlag og kan altså ikke brukes for piggdekk som er beregnet for grep på is eller snø. Piggdekk er derfor unntatt fra dekkmerkingen.

De nordiske piggfrie vinterdekkene måles på samme premisser som sommerdekkene og de europeiske vinterdekkene. Grep på våt vei er ikke det beste parameter når det gjelder å velge et vinterdekk for nordiske vinterforhold.

Den svenske Energimyndigheten leder et EU-prosjekt der man studerer muligheten for å komplettere etiketten med en form for vintergrepsmerking for de nordiske, piggfrie vinterdekkene.

En eventuell komplettering av dekketiketten med vintergrepsverdier kommer tidligst vinteren 2013/2014.

Powered by Labrador CMS