Gamle skilt til gamle biler

En kommende endring i kjøretøyforskriften skal gjøre livet bedre for veteranbil-folket og andre bilentusiaster. Det skal nå bli lettere å bruke datidens bilskilter på biler som er mer enn 30 år gamle.

Publisert

Forslaget innebærer at vilkåret for at et kjøretøy skal kunne få datidens kjennemerker, er at det er 30 år eller mer siden kjøretøyet ble registrert i Norge eller i utlandet. Begrunnelsen for 30 års-kravet er at dette er den normale tiden for å kunne registrere kjøretøy med statusen 'bevaringsverdig'.

Statens vegvesen har nå forslaget til endring i kjøretøyforskriften ute på høring. Man tar sikte på å gjennomføre endringene fra ca. 1. juli.

Det er gjort en rekke endringer på kjennemerker de siste tiårene. Dagens forskrift - fra 1990 - gir ikke adgang til å tildele kjennemerker i henhold til disse endringene, slik at kjøretøy nyere enn 1971 ikke kan tildeles tidsriktige kjennermerker.

Når det gjelder bokstav- og tallkombinasjoner vil det ikke være mulig å tildele denne tidsriktig for biler registrert etter 1. april 1971.

-Det skyldes at tidligere kombinasjoner er brukt opp - og at man etter 1971 aldri sletter tildelte kjennemerker. Det vil derfor måtte tildeles kjennemerker med dagens bokstav- og tallkombinasjoner, men av gammel, tidsriktig type når det gjelder utseende, størrelse, platetykkelse og slikt.

Når det gjelder biler registrert før 1. april 1971 vil det som før være mulig å ta i bruk gamle kjennemerker i gammel stil - med en bokstav og tre til seks tall eller seks tall. Det er her kun anledning til å foreta ett kjennemerkebytte, men det foreslås nå i tillegg å åpne for ett bytte til for dem som ønsker tidsriktige kjennemerker på bilene sine. Det er bare biler med kjennemerker som ikke er tidsriktige som vil bli omfattet av dette. Landsforbundet av Motorhistoriske Kjøretøyklubber (LMK) skal gi uttalelser om hva som er tidsriktige kjennemerker.

Eieren kan her velge fritt blant bokstaver og tallkombinasjoner som ikke allerede er i bruk.

Powered by Labrador CMS