Stor økning i bilskader

Illustrasjon: Shutterstock / Tryg Forsikring

Legger skylden på bilen

Antall bilskader øker, og stadig flere sjåfører legger skylden på bilen.

Publisert

Tryg Forsikring melder om en økning i antall bilskader på rundt 10 prosent per 1. oktober, og forteller at stadig oftere legger sjåføren skylden på bilen i skademeldingen.

– Det er en trend at sjåfører av elbil skylder på bilens automatikk, at den reagerte for tregt og at de dermed ikke klarte å unngå ulykken i tide, sier Torbjørn Brandeggen i Tryg.

Per 30. september har forsikringsbransjen i år registrert over 670.000 bilskader på person- og varebil, viser tall fra Finans Norge. En av forklaringene til økningen hos Tryg er mer bilbruk og køkjøring etter pandemien.

Men det kan også forklares med flere nye elbiler med store display som tar oppmerksomheten bort fra kjøringen.

– Selv om bare to av ti biler er elbiler i den totale bestanden, ser vi en trend at elbil og hybrid samlet har betydelig høyere risiko for skade. Disse samlet har en skadefrekvens som er vel 25 prosent høyere enn rene fossile biler, sier kommunikasjonsrådgiver Torbjørn Brandeggen i Tryg Forsikring.

– Samtidig ser vi en klar tendens i skademeldingene der sjåføren legger skylden for ulykken på bilens automatikk. Til tross for at de nok ikke forventer å få medhold kan vi lese at «automatikken slo seg for sent inn», eller at «varsel kom for sent på».

Antall elbiler i Norge har nå passert 550.000, og hittil i år er åtte av ti nybiler som selges en elbil. Et kjennetegn ved alle nyere elbiler er langt mer sofistikert automatikk enn tidligere.

– Vi er veldig for bedre sikkerhet i bilene, men det kan se ut som at jo sikrere bilen er, jo større sjanser tar enkelte sjåfører, sier kommunikasjonsrådgiveren.

– Når vi leser deres forklaring i skademeldingene er det gjentagende at de stoler for mye på datasystemet i bilen som kun er ment å være en støtte for sjåføren. Når føreren stoler for mye på førerstøttesystemene og av den grunn følger mindre med på trafikken, øker skaderisikoen og skadene, konkluderer Brandeggen.

Powered by Labrador CMS