Mesta:

Christina Verpe Seland på jobb som veimester

Christina er Norges første lærling i veidriftsfaget

Christina Verpe Seland er Mestas og Norges første med fagbrev i veidrift og veivedlikeholdsfaget. Nå er hun veimester i Telemark.

Publisert Sist oppdatert

Mesta feirer og gratulerer Christina Verpe Seland som ble først ut med fagprøve i det nye faget veidrift og veivedlikehold.

– Fagprøven besto av analyser, teori og praktisk arbeid over tre dager. Det var kjent stoff som jeg hadde fått god kjennskap til i læretida i Mesta, sier Christina Verpe Seland. Hun fikk fagbrevet i februar og er nå god i gang med arbeidet som veimester på kontrakten i Mesta.

Rekord: 27 prosent jenter

– Det er hyggelig, men ikke tilfeldig at Mesta får den første lærlingen med fagprøve i veidrift og at den første er en kvinne, sier konstituert konsernsjef, Tonje G. Jensen. Hun forteller at Mesta jobber målrettet med å øke kvinneandelen og har økt innsatsen mot lærlinger. I år har Mesta 48 lærlinger, og 27 prosent av dem er kvinner.

Tonje G. Jensen, konstituert konsernsjef i Mesta er fornøyd med høy kvinneandel blant lørlingene

– Vi har et rekordantall kvinnelige lærlinger, sier Jensen. Hun er tydelige på at dersom Mesta skal øke kvinneandelen blant fagarbeidere, må vi både få flere jenter til å søke yrkesfag, samtidig som Mesta forplikter seg til å ta inn flere kvinnelige lærlinger. Og det er tydelig at det går riktig vei.

– Det er ekstra flott at mange jenter innen yrkesfagene ønsker å være lærling hos oss, sier Jensen.

Varierte oppgaver

Christina er nå på jobb for Mesta. Nå er hun veimester på Telemark vest-kontrakten i Åmot i Telemark. Hun sjekker status på vei, setter opp skilt, lapper asfalt. Det er de mer vanlige oppgavene. Men også det å fjerne påkjørt elg fra vei er en del av det en veimester skal gjøre. Og Christina fikser det lett.

Fjerning av påkjørt vilt er en av mange arbeidsoppgaver for en veimester

Fagprøven

Selve fagprøven går over tre dager. Analyse og tiltak kan være en del av den teoretiske delen. Videre kan det være inspeksjon av brøytestikker, bruer, skilt og generell vinterinspeksjon, og friksjonsmålinger.

– Stadig flere kvinner søker seg til yrkesfagene og det er utrolig inspirerende å følge dem opp, sier Katrine Bjønnes Larsen i OKAB – Opplæringskontoret for bygg og anlegg. Hun viser til at det i dag er omlag 2800 lærlinger i Norge, og at 269 av dem er jenter, altså litt under 10 prosent.

FAKTA: Veidrift- og veivedlikeholdsfaget. Hva lærer du?

Planlegging og drift av vedlikehold av offentlige og private veier. Drift av annen infrastruktur knyttet til veien, som rekkverk, tunneler, bruer, grøfter, stikkrenner, kummer og grøntområder. Arbeid lagt opp etter drifts- og vedlikeholdskontrakter. Valg av løsninger og materialer som opprettholder trafikksikkerheten og miljøhensyn.

Vanlige arbeidsoppgaver kan være:

  • inspisere veinettet, loggføre funn og vurdere ulike skader som kan oppstå
  • reparere eller sette i gang forebyggende tiltak som ivaretar trafikksikkerheten
  • beregne kostnader, tidsbruk og miljøbelastning ved arbeidet
  • bestille og motta materialer og utstyr
  • vedlikeholde maskiner og verktøy
  • sortere og håndtere avfall og uønskede planter
  • kommunisere med veieiere, kunder og kolleger

Se mer på Utdanning.no

Powered by Labrador CMS