Drivkraft Norge

Så mye strøm ble solgt til elbillading i 2022

For første gang publiseres norske omsetningstall for salg av strøm til lading av elbiler. SSB antar at 75 prosent av ladingen skjer i private hjem.

Publisert Sist oppdatert

Drivkraft Norge ønsker å øke innsikten i utviklingen av lademarkedet og har derfor samlet inn historiske tall fra sine medlemmer over omsetningen av strøm til lading i Norge.

Tallene Drivkraft Norge har samlet inn viser at deres medlemmer omsatte 240 GWh i 2022. Dette er en tredobling fra 2019.

Salg av strøm til normallading utgjorde i underkant av seks prosent. Drivkraft Norge representerer om lag 95 prosent av hurtiglademarkedet.

Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) går en stadig økende del av husholdningenes strømforbruk til lading av elbiler. 

SSB antar at rundt 75 prosent av elbil-ladingen skjer i private hjem. De har beregnet forbruket av elektrisitet til veitrafikken i 2022 til 2 TWh. Dette utgjorde om lag 5 prosent av det totale energiforbruket i veitrafikken som var på 39,1 TWh i 2022.

Omsetningstallene fra Drivkrafts medlemmer utgjør om lag 12 prosent av SSBs antatte forbruk av elektrisitet i veitrafikken i 2022.

Hvor mye er 240 GWh?

For å sette omsetningstallet i perspektiv, kan man med utgangspunkt i SSBs energistatistikk se at strøm solgt til lading av elbiler utgjør om lag 10 prosent av hva strømforbruket i alle hytter og fritidshus i Norge var i 2022 (2 318 GWh).

Til videre sammenlikning brukte drivhus/veksthus 118 GWh i 2022, mens gate- og veilys brukte 421 GWh.

12.000 muligheter for lading

Drivkraft Norges medlemmer har også rapportert inn hvor mange ladepunkter de hadde driftsansvar for ved årsslutt fram til 2022. Det har vært en dobling i antall ladepunkter fra 2019 til 2022. Veksten skjer både i normallademarkedet og hurtiglademarkedet.

I 2022 sto foreningens medlemmer for 5323 hurtig- og lynladepunkter. Dette utgjorde 95 prosent av hurtig- og lynladepunktene som var registrert i Nobil-databasen i 2022. Veksten de siste tre årene har i all hovedsak vært i tilbudet av lynladere.

Drivkraft Norge organiserer selskaper som selger strøm til lading av elbiler. Deres medlemmer representerer om lag 95 prosent av hurtiglademarkedet, og de tilbyr også en del destinasjonslading. Drivkraft Norge vil fortsette å innhente historiske tall over omsetningen av strøm til lading i Norge i årene fremover.

Faktaboks

1 TWh = 1000 GWh

1 GWh = 1.000.000 kWh

    SSBs beregning av forbruk av elektrisitet til veitransport

For å komme fram til antatt strømforbruk i veitrafikken gjør SSB en beregning basert på kjørelengder, energiforbruk i kjøretøyet og antall elbiler. SSB antar et energiforbruk for personbiler på om lag 2 kWh/mil. Gjennomsnittlig kjørelengde for elbiler var ihht. SSB 12.953 km. Ved utgangen av 2022 var det 599.169 elbiler i Norge.

Drivkraft Norges definisjon av ladere

  • Normalladere under 50 kW
  • Hurtigladere 50-149 kW
  • Lynladere 150 kW+
Powered by Labrador CMS