Det er en overvekt av skader på høyre side hos biler som har kollidert, viser skadestatistikk fra forsikringsselskapet If.

If advarer

Mange bulker fordi de ikke følger vikeplikten

Norske sjåfører synder mot høyreregelen i trafikken: De fleste bulkene er på høyre side av bilen, viser en analyse fra If.

Publisert Sist oppdatert

I fjor håndterte norske forsikringsselskaper 20.692 skadesaker fra kryssende og møtende kjøreretninger i kryss. Det viser bransjetall fra Finans Norge.

– Hvis vi ser på bulkeskader under ett, er det flere skader på den høyre siden enn den venstre. Særlig høyre forskjerm og fremre dør på høyre side er skadeutsatt. Her er den såkalte skadefrekvensen 20-25 prosent hyppigere enn på motsatt side, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If.

– Disse skadene kommer gjerne når føreren ikke overholder den såkalte høyreregelen, altså alminnelig vikeplikt for bilen som kjører ut i veien fra sideveien til høyre, sier han.

Han er bekymret for at det etablerer seg lokale trafikkmønstre hvor den lokale sedvanen får rang foran trafikkreglene.

– Jeg noterer at i en del boligområder blir enkelte veier oppfattet som forkjørsveier, selv om det er høyreregelen som gjelder. Dette skaper farlige situasjoner, hvor det nærmest er den sterkestes rett som gjelder. Å vise hensyn og å følge trafikkreglene er en felles samfunnskontrakt for å unngå ulykker, sier han.

– Ved en forsikringsskade hjelper det dessverre lite å skylde på at «alle andre kjører jo sånn». Forsikringsselskapene og politiet legger naturligvis trafikkreglene, skilting og veimerking til grunn, sier kommunikasjonssjefen i If.

Powered by Labrador CMS