Flere tusen eiere av kjøretøy får nå brev fra Forsvaret.

Skjerpet beredskap:

Bilen din kan bli rekvirert av Forsvaret

Eier du et viktig kjøretøy, bygning eller mindre fartøy? Da kan du bli bedt om å bidra til den nasjonale beredskapen.

Publisert Sist oppdatert

Forsvaret sender 19. januar ut digital melding til bileiere i Norge om forberedt rekvisisjon av kjøretøy. Fra 2024 inngår også andre ressurser enn kjøretøy i ordningen.

Dette er tredje gang Forsvaret sender ut forberedte rekvisisjoner etter at de startet moderniseringen av rekvisisjonssystemet. Ordningen gjør at Forsvaret i en krigssituasjon har tilgang til ressurser de trenger for å forsvare landet. I 2022 og 2023 sendte de ut litt over 4000 forberedte rekvisisjoner på kjøretøy.

Bygninger og mindre fartøyer inkluderes

– I 2024 økes antall kjøretøy i de forberedte rekvisisjonene, og vi utsteder forberedte rekvisisjoner på andre typer ressurser. Eksempler på slike ressurser er bygninger og mindre fartøyer, skriver Forsvaret i en pressemelding

Dersom du eier en ressurs som Forsvaret har forberedt rekvirert, får ikke dette noen særlig praktisk betydning for deg i fredstid.

– Vi ønsker at du skal kjenne til at kjøretøyet eller ressursen din – i en krigssituasjon – vil bli disponert av Forsvaret ved behov. Den forberedte rekvireringen gjelder for ett år av gangen, men kan forlenges, heter det videre.

Praksisen er hjemlet i lov om militære rekvisisjoner av 29. juni 1951. Forsvaret kan først iverksette rekvisisjonene hvis riket er i krig, eller hvis det besluttes av Kongen i statsråd. Loven ble i sin tid laget for å sikre at Forsvaret kan planlegge med samfunnets samlede ressurser for beredskap ved krig.

Bygger opp nasjonal beredskap

Sjef for Forsvarets logistikkorganisasjon, brigader Anders Jernberg, sier dette om ordningen:

–Vår evne til å forsvare landet er summen av innsatsen til militære og sivile aktører. God planlegging bidrar til å styrke forsvarsevnen og til å sikre koordinert bruk av ressursene ved krig og krise. Vi gjør forberedte rekvisisjoner fordi militære avdelinger har behov som i krig og krise ikke er dekket gjennom ressurser vi har i daglig drift i Forsvaret.

Brigader Jernberg sier ordningen er en del av den pågående gjenoppbyggingen av Norges nasjonale beredskap.

– Med forberedte rekvisisjoner av andre typer ressurser enn kjøretøy tar Forsvaret nå ytterligere steg med denne ordningen. Dette gjør vi samtidig som vi koordinererer med sivilsamfunnet gjennom statsforvalterne. Slik unngår vi at Forsvaret legger bånd på ressurser som heller bør prioriteres til å løse beredskapsoppgaver i for eksempel fylker eller kommuner, sier Jernberg.

Eier du en ressurs som er forberedt rekvirert og lurer på noe? Du finner svar på de fleste spørsmål på www.forsvaret.no/rekvisisjon. Du finner også kontaktinfo og telefonnummer til Forsvaret i brevet du har fått fra oss.

Powered by Labrador CMS