Drastisk tiltak fra Volvo

Med virkning fra 2020 kommer Volvo til å begrense toppfarten i alle sine modeller til 180 km/t. Bakgrunnen er deres streben om å nå "nullvisjonen".

Publisert Sist oppdatert

Volvos Vision 2020 sier at ingen skal omkomme eller bli alvorlig skadet i en ny Volvo.

De er utvilsomt blant bilprodusentene som tar sikkerhet mest alvorlig, men nå tyr Volvo til et drastisk tiltak som neppe blir populært i alle leire – de legger inn en maks hastighet på 180 km/t i alle sine biler fra 2020.

Forskning utført av Volvo Cars har identifisert tre områder som kommer i konflikt med deres nullvisjon, hvor fart er den som peker seg tydeligst ut.

– Volvo er ledende på sikkerhet, det har vi alltid vært og det vil vi alltid bli, sier Håkan Samuelsson, toppsjef for Volvo Cars.

– Med basis i vår forskning vet vi hva som er problemområdene når det gjelder å få slutt på alvorlige ulykker med personskader i våre biler. Selv om ikke fartsbegrensning er løsningen på alt, er det verdt å ta grep om vi bare kan redde ett eneste liv.

I tillegg til å begrense toppfarten til 180 km/t tester selskapet også ut hvordan en kombinasjon av smart hastighetskontroll og geofence-teknologi automatisk kan begrense hastigheten nær for eksempel skoler og sykehus i fremtiden.

– Vi ønsker å initiere en dialog om hvorvidt bilprodusenter har rett til, eller sågar plikt til, å installere teknologi i biler som påvirker førerens oppførsel for å påvirke elementer som hastighet, rus eller distraksjoner, sier Samuelsson.

– Vi har ikke noe klart svar på disse spørsmålene, men vi tror vi bør innta en pionerrolle og ta lederskap i denne diskusjonen.

Problemet med fart er ifølge Volvo at over visse hastigheter, så er ikke lenger avansert sikkerhetsteknologi og smart infrastruktur tilstrekkelig til å unngå død eller alvorlig lemlestelse ved en kollisjon.

Det er derfor de fleste vestlige land har fartsgrenser, men når disse brytes oppstår det farlige situasjoner.

Millioner av bilførere får hvert år fartsbøter, og en amerikansk undersøkelse utført av NHTSA viser at 25 prosent av alle dødsulykker på veien i 2017 skyldes for høy hastighet.

– Folk skjønner rett og slett ikke hvilken fare høy hastighet utgjør, sier Jan Ivarsson, en ledende sikkerhetsekspert hos Volvo Cars. – Vi skjønner alle hvor farlige slanger, edderkopper og høyder er, men har ikke samme forhold til fart.

I tillegg til fart er det to andre hovedutfordringer med hensyn til nullvisjonen, og som synes like vanskelige å løse. Den første er ruspåvirkning – sjåfører som er påvirket av alkohol, narkotika eller medisiner utgjør en stor fare for seg selv og andre.

Det tredje området er distraksjon, førere som forstyrres av mobiltelefon, medpassasjerer eller annet er en annen faktor som forårsaker mange ulykker. På mange måte er disse like farlige som ruspåvirkning.

Volvo skal presentere forslag til hvordan man kan takle disse problemene på et sikkerhets-seminar i Göteborg senere i mars.

Powered by Labrador CMS