Bygger museum for motorentusiastene

9. juni neste år åpner 2000 kvadratmeter kjøretøyhistorisk museum i tilknytning til Norsk vegmuseum på Lillehammer.

Publisert

Etter vedtaket i 2013 om å samlokalisere Norsk Kjøretøyhistorisk Museum i sentrum av Lillehammer med Norsk vegmuseum i samme kommune, stoppet planene litt opp.

Først i 2017 bevilget regjeringen de nødvendige millionene til bygget som skal huse en omfattende norsk kjøretøyhistorie.

Det er det Lillehammer-baserte entreprenørselskapet Evensen og Evensen AS som står for alt fra idé til ferdig bygg innenfor en bevilget kostnadsramme på 45 millioner kroner.

Bygget, som totalt blir på 2600 kvadratmeter og ligger i sørenden på Vegmuseets tomt, gir rom for drøyt 2000 kvadratmeter utstillingsflate, opplyser prosjektleder Bård Eirik Thorsen.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen tok det første spadestikket og la ned grunnsteinen til den nye museumsavdelingen på Vegmuseets nasjonale motordag i fjor sommer.

Nå er bygget under tak og det er utformet slik at deler av utstillingen vil kunne ses utenfra.

Meningen er både å ha en permanent og temporær utstilling med total plass til rundt 50 kjøretøyer. Den permanente utstillingen vil naturlig nok inneholde betydelige elementer fra norsk bil- og motorsykkel/mopedproduksjonshistorie.

Etter at Norsk Kjøretøyhistorisk Museum fysisk stengte dørene i 2015, har Vegmuseet magasinert deler av utstillingen. Utstilte og magasinerte kjøretøy i Vegmuseet teller i dag rundt 300 enheter fordelt på alt fra de minste og eldste motorsyklene til digre anleggsmaskiner, den største en 218 tonn tung laster hentet fra Titania AS sør i Rogaland.

Norsk vegmuseum er at av landets største teknisk industrielle museum og har ansvaret for bevaring, forskning og formidling av Statens vegvesens historie og norsk veihistorie generelt. Museet består også av en 200 meter lang bergtunnel med fjellsprengningshistorie.

Innendørs utstillingsflate for kjøretøyer har imidlertid vært beskjeden. Det endres altså fra neste år.

– Bil og vei er en viktig del av vår kulturarv. Et samlet museum for veihistorie og kjøretøy vil gi de som kommer hit en helhetlig historie, sa Norsk vegmuseums direktør Geir Atle Stormbringer til vegnett.no i forbindelse med kontraktsunderskrivingen i fjor.

Powered by Labrador CMS