De nye bilavgiftene - etter budsjettavtalen

FERDIG KALKULERT: Her ser du hva engangsavgiften blir på over 4.200 personbiler i 2017 - dersom forslagene fra budsjettavtalen som ble lagt fram lørdag kveld blir vedtatt.

Publisert Sist oppdatert

Følg oss på Facebook!

Regjeringspartiene og Venstre/KrF er nå enige om en budsjettavtale.

Her gjøres flere endringer i forhold til Regjeringens opprinnelige forslag til statsbudsjett for 2017, som ble lagt fram i oktober.

De fleste bilmodeller blir påvirket. For noen blir konsekvensene små, mens det kan utgjøre flere tusen kroner på andre.

Ladbare biler får noe mer avgift. For eksempel vil en Volvo XC90 med budsjettforliket gå ned ca 98.000 kroner i 2017, i forhold til avgiftene i 2016 - mot ca 101.000 i det opprinnelige forslaget.

For ikke-ladbare hybrider vil økningen bli større, fordi de mister mye av vektfradraget. Flere av Toyotas modeller vil med budsjettavtalen få en økning på rundt 10.000 kroner. For Lexus vil det bli vesentlig mer.

 • CO2-komponenten
  Øvre innslagspunkt for fradrag reduseres fra 85 til 75 gram.
  Det gir høyere avgift (mindre fradrag) for alle biler med utslipp under 75 g/km. For alle biler med utslipp over 75 g/km øker CO2-avgiften med drøyt 9.000 kroner mer enn i regjeringens opprinnelige forslag.
 • Vektkomponenten
  Laveste innslagspunkt heves fra 200 kg til 350 kg (er 150 kg i 2016)
  Alle satser reduseres med 2,5 %
  Det gir noe lavere avgift basert på bilens vekt.

 • Ikke-ladbare hybrider
  Vektfradraget reduseres fra 10 % til 5 %.
  Det gir noe høyere avgift på ikke-ladbare hybrider.

 • Varebiler
  Andelen varebilene betaler av personbilsatsene av vektkomponenten settes ned fra 21 % til 20 %.
  Konsekvens: Gir noe lavere avgift basert på varebilens vekt.

Ferdig kalkulert
Her kan du slå opp engangsavgiften på over 4.200 modellvarianter på det norske markedet, eller legge inn egne verdier for å kalkulere hva avgiften blir i 2017 i forhold til i dag.

Basert på "Bildatabasen" til Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) kan du nedenfor se engangsavgiften som nå er foreslått på over 4.200 modellvarianter fra 1. januar 2017, dersom budsjettet blir vedtatt.

Velg merke/modell i søkeboksen under, og avgift per i dag samt ny avgift fra 1. januar 2017 fremkommer på hver variant. Du kan alternativt legge inn egne verdier for å se hva avgiften vil bli neste år:

NB: Du finner mer utførlige data per bil i BilNorges nybil-base. Klikk på Nybilpriser/Data. BilNorge.no er ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler som kan fremkomme i tallene.

NB: Du finner mer utførlige data pr bil i BilNorges nybil-base. Klikk på Nybilpriser/Data.

Powered by Labrador CMS