KNA samlet delegater fra hele landet til landsmøte sist helg

Landsmøte i KNA:

– Vil spille en viktigere rolle enn noen sinne!

Sist helg avholdt KNA sitt landsmøte på Scandic Holmenkollen Park. Her ble strategien for de neste årene bestemt, og hovedstyre for de neste årene ble valgt.

På landsmøtet var de fleste av KNAs 27 avdelinger representert. Geir A. Mo fra KNA Oslo og omegn ble gjenvalgt som president i bilklubben som har dype røtter i norsk bilhistorie. På listen over tidligere KNA-presidenter finner man både Christian Langaard, grunnleggeren av Frydenlunds bryggeri, og Sam Eyde, den kjente ingeniøren og industribyggeren. Torhild Hallre fra KNA Halden ble valgt som ny visepresident.

Resolusjoner

Landsmøte vedtok to resolusjoner om henholdsvis fylkesveier og den fremlagte Nasjonale Transportplanen (NTP). KNA har lenge hatt fylkesveiene som en hjertesak. Det er opp mot 90 prosent større sjanse for å bli drept eller hardt skadd på fylkesveinettet sammenlignet med riksveinettet.

KNA ber regjeringen trappe opp satsingen på fylkesveiene ytterligere, og ber om 3 milliarder i årlige øremerkede midler til fylkesveiene samt økte frie inntekter til fylkeskommunene.

KNAs resolusjon om regjeringens NTP, som nå ligger til behandling i stortinget, var klar på at ambisjonene for norsk veipolitikk må opp. I 2023 kom Riksrevisjonen med en rapport som slo fast at dårlige veier fører til 30 dødsulykker i året.

Sett opp mot nullvisjonen, som slår fast at det er moralsk og etisk uakseptabelt at folk blir drept eller hardt skadd i trafikkulykker, er det presserende at bevilgningene til både fylkesveier og øvrig veinett økes i årene fremover.

– Først og best

Mo var direktør i Norges Lastebileier-Forbund (NLF) fra 2012-23, og har en lang politisk karriere bak seg. Presidenten var glad for den fornyede tilliten som president i klubben.

Geir A. Moe, president i KNA siden 2020, ble gjenvalgt for to nye år

– KNA har vært bilfolkets stemme side 1907 og er landets første og beste bilklubb. Klubben spiller en kanskje viktigere rolle i samfunnsdebatten enn noensinne, som den eneste landsomfattende bilorganisasjonen som virkelig taler bilistens sak. Ikke fordi vi vil ha bil over alt hele tiden, men fordi vi til fulle anerkjenner bilens naturlige og nødvendige plass i det norske samfunnet, sier han.

– Over 80 prosent av persontransport i Norge foregår med bil. Denne kan aldri erstattes med verken sykkel, gange eller kollektivtransport. I tillegg er bilen en viktig kulturbærer i landet vårt og en viktig, nødvendig og ikke minst morsom del av norsk idrett.

KNA-sjefen avslutter med noen tanker om gleden ved å lede KNA.

– Å lede denne fantastiske organisasjonen av frivillige, er en ære og glede. De neste to årene har vi store ambisjoner og jeg ser frem til, sammen med resten av hovedstyret, å virkeliggjøre disse.

KNAs hovedstyre etter Landsmøte 2024 er følgende:

  • President: Geir A. Mo
  • Visepresident: Torhild Hallre
  • Hovedstyremedlem: Frode Alhaug
  • Hovedstyremedlem: Helene Netland
  • Hovedstyremedlem: Mette Haugland
  • Varamedlem: Jan-Erik Sneltvedt
  • Varamedlem: John Magne Lunaas
Powered by Labrador CMS