Nye bomtakster i Stor-Oslo fra 1/9

Torsdag 1. september økes takstene i Fjellinjens bomstasjoner. Dette må du betale i bomringen nå.

Publisert Sist oppdatert

Tidligere har det vært prisdifferensiering mellom de tre bomringene rundt Oslo, med lavere takst i indre ring enn Osloringen og Bygrensen.

Fra 1. september blir det lik pris i alle Fjellinjens bomstasjoner. Det vil kun være innkreving i bomstasjonen i retning inn mot Oslo og i Oslo.

Nytt fra 1. september er også at tyngre gasskjøretøy ikke vil bli belastet i Fjellinjens bomstasjoner.

Det er elbiler som får den største prosentmessige økningen i bomstasjonene rundt Stor-Oslo. Forutsatt brikkerabatt vil prisene økes fra 4 og 4,80 kroner til 11,20 kroner per passering utenom rushtid.

I rushtiden vil prisene gå fra 7,20 kroner og 8,80 kroner til 13,60 kroner med AutoPASS-avtale som gir 20 prosent rabatt på bompasseringene.

Hydrogenbiler og el-varebiler blir ikke belastet i Fjellinjens bomstasjoner.

Derfor øker takstene

I våres ble Oslo kommune, Viken fylkeskommune og staten enige om nye bompengetakster i bomringene. Stortinget har satt mål om nullvekst i biltrafikk for Oslo og andre storbyer. Dette krever store investeringer i kollektivutbygging og infrastruktur til sykkel og gange. I Oslo og Viken bygges det nå flere store prosjekter som Fornebubane og nytt signalsystem for t-banen, som skal gi økt kapasitet.

Den vedtatte økningen i takster skal sikre nødvendig finansiering av disse og andre prosjekter. Stigende priser i bygg- og anleggsmarkedet bidrar også til økt behov for finansiering. Bompengene skal også bidra til mindre biltrafikk.

En stadig større andel av bilparken er elektrisk, noe som er en ønsket utvikling fra myndighetenes side. Denne bilgruppen må bidra med mer inntekter nå når den har økt i omfang. Bompengene skal samtidig bidra til mindre biltrafikk inn til byen, og derfor øker også takstene for elbiler.

Dette går bompengene til

Bompengene som kreves inn i og rundt Oslo har flere formål:

· Redusere personbiltrafikken

· Redusere klimagassutslipp

· Øke fremkommeligheten for alle trafikantgrupper

· Forbedre bymiljøet

Slik blir prisøkningen for personbiler under 3,5 tonn uten AutoPASS-avtale

· Diesel: På Bygrensen og i Osloringen økes takstene med 6 kr per passering i og utenfor rushtid. I indre ring økes takstene med 12 kr per passering utenfor rushtid og 13 kr per passering i rushtid.

· Bensin/Hybrid: På Bygrensen og i Osloringen økes takstene med 6 kr per passering i og utenfor rushtid. I indre ring økes takstene med 10 kr per passering utenfor rushtid og 12 kr per passering i rushtid.

· Elektrisk: På Bygrensen og i Osloringen økes takstene med 6 kr per passering i rushtiden og 8 kr per passering utenfor rushtid. I indre ring økes takstene med 9 kr per passering utenfor rushtid og 8 kr per passering i rushtid.

· Kjøretøy i takstgruppe 2 har ikke 20 prosent rabatt med AutoPASS-avtale, men AutoPASS-avtale vil fortsatt gi fordelene månedstak og timesregel.

· Fra 1. september endres takstene for gasskjøretøy i takstgruppe 2 til kr 0,-.

· For øvrige kjøretøy i takstgruppe 2 endres ikke takstene. Dagens takster videreføres.

Slik blir prisøkningen for kjøretøy over 3,5 tonn:

· Kjøretøy i takstgruppe 2 har ikke 20 prosent rabatt med AutoPASS-avtale, men AutoPASS-avtale vil fortsatt gi fordelene månedstak og timesregel.

· Fra 1. september endres takstene for gasskjøretøy i takstgruppe 2 til kr 0,-.

· For øvrige kjøretøy i takstgruppe 2 endres ikke takstene. Dagens takster videreføres.

Spar penger med AutoPass-avtale

Med AutoPASS-avtale gis det 20 prosent avslag per passering. Det er også et månedstak på 60 passeringer ved bygrensen og 120 passeringer i Osloringen og Indre Ring.

Det betyr i praksis at man ikke kan faktureres for flere passeringer i måneden. I tillegg er det en timesavtale, som gjør at man kun faktureres for en passering i timen. Det er felles timesregel for Osloringen og Indre ring og egen timesregel for Bygrensa.

Prisavslag, månedstak og timesregel gjelder kun for bilister med gyldig AutoPASS-avtale.

Andel passeringer med AutoPASS-brikke i Fjellinjens bomringer har vært på 91,5 prosent hittil i år.

Powered by Labrador CMS