Etter pandemien

Trafikken økte i Stor-Oslo

I fjor økte trafikken på veiene i Oslo med 5,6 prosent sammenlignet med 2021. Færre koronatiltak i 2022 enn i 2021 er hovedgrunnen til økningen, mener Fjellinjen.

Publisert Sist oppdatert

I 2022 ble det registrert 391 millioner passeringer i Fjellinjens 83 bomstasjoner i Oslo og Viken. Det er en økning på 5,6 prosent sammenlignet med året før hvor antallet passeringer var 370,2 millioner.

– 2021 var et år preget av nedstengninger og hjemmekontor. I 2022 ble siste restriksjoner fjernet 12. februar. Trafikkøkningen vi så i fjor var derfor ventet, sier Stian Strøm Arnesen, analyseansvarlig i Fjellinjen.

I desember ble det registrert 30,4 millioner passeringer i bomstasjonene. Justert for juleferie, gav det en økning på 4,4 prosent mot tilsvarende periode i desember i 2021.

Stadig mer nullutslipp

Nullutslipp har skutt fart på veiene i Stor-Oslo. Andelen passeringer av lette nullutslippskjøretøy og el-varebiler i forhold til totalt antall passeringer lette kjøretøy var i fjor på 32 prosent – en økning fra 26,4 prosent i 2021.

– Det blir spennende å se hvor høy elbilandelen blir i 2023. På slutten av året i fjor, så vi at elbil for første gang var den største kjøretøygruppen. Det er særlig dieselbilene som blir erstattet av nullutslipp på veiene i Oslo og omegn, sier Stian Strøm Arnesen i Fjellinjen.

Tabellen under viser en prosentvis fordeling i alle Fjellinjens bomstasjoner, sammenlignet med 2021.

Nullutslippskjøretøy innenfor «Tunge kjøretøy» og elvarebiler er skilt ut som egne kategorier. Kategorien «Tunge kjøretøy» inneholder både busser og næringstransport. Blant nullutslipp for store biler er det store flertallet elbusser.

Lette kjøretøy 2022 2021
Bensin27,0 %28,8 %
Diesel33,2 %37,1 %
Nullutslipp30,1 %24,9 %
El-varebil1,9 %1,4 %
Totalt lette kjøretøy92,2 %92,2 %
Tunge kjøretøy20222021
Euro 50,9 %1,2 %
Euro 66,4 %6,1 %
Nullutslipp0,4%0,4%
Totalt tunge kjøretøy7,7 %7,7 %

Powered by Labrador CMS