Labert Q2 for VW

Ikke bare sank fortjenesten hos VW for annet kvartal. Omsetningen sank også

Publisert Sist oppdatert

Samtidig som meldinger om at volum-forskjellen mellom Volkswagen og Toyota nå er syltynn, får vi annet kvartal-rapporten som forteller at utleveringer til kunder har økt fra 2,48 millioner biler i Q2 i fjor, til 2,62 millioner i år.

Samtidig har omsetningen falt. Fra 52,1 milliarder euro, til 51. En av grunnene til denne nedgangen er sikkert valuta, men dessverre sender ikke Volkswagen med CER-korrigerte (Constant Exchange Rate) tall, slik at det vanskelig å vurdere om det er like mye prispress som valuta.

Fortjenesten har også falt, fra 3,43 til 3,33 milliarder euro. «Vanskelige markeder, intens konkurranse, skiftende rente-regimer og valutautvikling» brukes som forklaring.

Dersom man ser på første halvår er resultatene mer positive. Omsetningen økte med 0,1 prosent (i stedet for å vise en tilbakegang på 2,2) og fortjenesten økte med 7 prosent (mot 2. kvartals nedgang på 3,1). Men det gjør jo ikke 2. kvartals tendenser mindre bekymringsfulle.

Nesten alle «filialene» var positive, selv om driftsmarginen hos Audi falt fra 10,5 til 10 prosent.

Skoda tjente meget bedre og bedret marginen fra 4,9 til 7,1 prosent. Seat bedret resultatet fra minus 40 til minus 37 millioner euro.

Bentley viste solid vekst og driftsmarginen økte fra 8,3 til 10,7 prosent. Porsche er jo helt vanvittig, med en driftsmargin på 17,1 prosent. Men den var tross alt lavere enn for et år siden, da lå den på 18,4 prosent.

VW Commercial fikk en driftsmargin på 5,9 prosent, opp fra 5,2. Scania er en av de flinkeste i klassen, driftsmargin på 9,4 prosent (9,1 i fjor) mens MAN måtte nøye seg med 3,3 prosent.

Også Volkswagen selv begynner å konsentrere seg mer om driftsmarginer enn om volum nå og måtte slå fast at den var på labre 2,1 prosent etter første halvår. 3 hele prosent i fjor.

Etter første halvår sto de fast på at de kom til å nå årets mål på mellom 5,5 og 6,5 prosent. Marginen var på 5,9 prosent i fjor.

De viste også til solid økning i Kina, og sa at den ville hjelpe dem til å nå 10 millioner utleveringer i år. Ikke bare er det for første gang, det er også fire år tidligere enn de hadde regnet med.

Powered by Labrador CMS