Gammalbilsorg over statsbudsjettet

Ingen endring i bilavgiftene. Greit. Ingen fortgang i samling av nasjonal kjøretøyhistorie; Ikke greit. Absolutt ikke greit.

Publisert Sist oppdatert

Jeg lurer på om det ikke var Åse Kleveland som første gang tok til orde for en felles løsning for Kjøretøysamlingen på Lillehammer og Norsk Vegmuseum.

Lillehammer-samlingen har vært helt fantastisk, den har ofte tatt over der Teknisk museum har sviktet, og den har vært drevet – jeg begriper ikke hvordan – i mer enn 30 år av en flokk skikkelige entusiaster.

Allerede sommeren 2013 skrev GD at «For nær 50 mill. kroner skal Norsk kjøretøyhistorisk museum flyttes og moderniseres.»

Og da var det et intervju med en «hoppende glad» Geir Atle Stormbringer, direktør for Norsk Vegmuseum på Hunderfossen.

Grunnen til at han hoppet var at «I går ga fylkesutvalget uttrykk for at de vil bidra til spleiselaget sammen med Samferdselsdepartementet. Dermed kan flyttingen av den unike kjøretøysamlingen bli en realitet.» - etter ti års stillstand i planene.

Åpenbart hoppet han altfor tidlig, og ildsjelene i Lillehammer, som i disse dager er i ferd med å stenge hele denne Lillehammer-attraksjonen, har plutselig ingen peiling på hva som skal skje med det de har samlet.

Nå, foran Statsbudsjettet hadde man oppnådd bred enighet mellom Statens Vegvesen, Lillehammer kommune og Oppland Fylkeskommune om å etablere et nasjonalt senter for kjøretøyvern under vegmuseet.

Avtalene var på plass, økonomisk bidrag til drift fra fylkeskommunen var der, alle bilistorganisasjonene støttet opp under planene og man hadde «grunn til å tro» at det ville bli avsatt kulturmidler til dette arbeidet.

«Vi ved museet sto klare for å brette opp ermene og ta tak i denne store, nasjonale oppgaven. Vi har, som det eneste nasjonale anlegget i Norge, ivaretatt kulturminner knyttet til veg og vegtransport siden åpningen i 1992. Det er derfor helt naturlig, og på høy tid, at det nasjonale ansvar for kjøretøyhistorien nå legges til Norsk vegmuseum. Med manglende midler over statsbudsjettet henger denne delen av vår felles kulturarv i løse luften», sier Stormbringer i dag.

Du kan gå inn på disse lenkene og se noe av det vi har skrevet fra disse to samlingene de siste årene. De smakebitene burde gjøre det ganske klart at vi er svært positive til begge virksomhetene:

Som en midlertidig kriseinnsats vil jeg derfor (høyst privat, ikke på vegne av verken Bil eller forlag) foreslå at bilimportørene sørger for å kompensere for kultur-myndighetenes manglende interesse inntil de kommer på banen.

I stedet for å sende 500 kroner pr. solgt el-bil til en eller annen forening hvis innsats for elbilene ikke akkurat er åpenbare, kan de overføre det bidraget til en kjøretøyhistorisk innsats.

Bilimportørforeningen fyller 100 år i 2016. Det hadde vært litt av en jubileumsmarkering hvis de tro til der.

Og hvorfor ikke ta i skikkelig – 500 kroner pr. bil, elektrisk eller ikke.

Powered by Labrador CMS