Gebyr styrer piggvalg

Oslo og Bergen har landets flinkeste bilister når det gjelder å kjøre piggfritt på vinteren. Det er ingen tilfeldighet at disse også er de eneste stedene i landet hvor man må betale gebyr for å kjøre med piggdekk.

Publisert Sist oppdatert

Hele 86 prosent bruker piggfrie vinterdekk i disse byene, viser tellinger fra Statens vegvesen.

Høy piggfriandel er et viktig tiltak for å begrense mengden helseskadelig svevestøv i byene.

- Sammenhengen mellom piggdekkgebyr og høy andel av piggfrie vinterdekk er tydelig. Oslo og Bergen har desidert høyeste andel piggfrie – og er samtidig de to eneste byene som har gebyr. Asker og Bærums høye andel kommer trolig som en følge av gebyret i Oslo, sier Pål Rosland i Statens vegvesen.

Gebyr virker
Han registrerer at piggfriandelen i Trondheim har gått ned hvert år siden kommunen avviklet piggdekkgebyret i 2010 – fra 77 prosent til 64 prosent.

- Det viser at piggdekkgebyr er et effektivt virkemiddel for å sikre høy piggfriandel, sier Rosland.

Statens vegvesens piggdekktellinger i vinter viser moderate utslag fra tidligere år. De kystnære større byene i Sør-Norge har en piggfriandel mellom 64-76 prosent, mens byene ved Mjøsa har en piggfriandel på rundt 50.

Mislykket kampanje
Bystyret i Stavanger ga i 2013 kommunen grønt lys til å utrede en ordning som kan ende med piggdekkgebyr.

I den anledning gjennomførte kommunen kampanjen "Snart piggfri" for å øke piggfriandelen i byen uten gebyr. Tellingen vister at kampanjen ikke har gitt økt piggfriandelen. Den er fortsatt 72 prosent - og trenden er bare svakt nedadgående.

Det er liten endring i piggfriandelen i Hamar, Asker, Bærum, Drammen. Kristiansand og Tromsø, men den øker i Fredrikstad, Sarpsborg, Lillehammer, Skien, Porsgrunn og Ålesund.

Svevestøv har helseeffekt. Jo mer svevestøv og jo lengre opphold i luft med mye svevestøv jo større er risikoen for helseskade. I Norge er bruk av piggdekk den viktigste årsaken til at grenseverdien for svevestøv (PM10) i forurensningsforskriften blir overskredet.

Piggfriandelen i 2014 i norske byer

By/

byområde

Piggfri-andel

Bergen

86 %

Oslo

86 %

Asker og Bærum

83 %

Drammen

78 %

Stavanger og Sandnes

77 %

Skien og Porsgrunn

64 %

Kristiansand

64 %

Trondheim

64 %

Hamar

56 %

Lillehammer

48 %

Ålesund

43 %

Tromsø

13 %

Powered by Labrador CMS