Krav til felger og dekk

Mange ønsker å bytte ut bilens originale felger og dekk med hjul som har annet utseende eller andre dimensjoner. Dette kan være av estetiske grunner eller for å endre kjøreegenskapene. Man står som kjent ikke fritt til å benytte hva man måtte ønske av hjul. Kjøretøyforskriften har nærmere bestemmelser om dette.

Publisert Sist oppdatert
Krav til hjul

Det er en forutsetning at hjulene må være i tilstrekkelig statisk og dynamisk balanse. Ved montering av dekk på felg vil man normalt kompensere for eventuell ubalanse. Det er ikke tillatt å ha hjul av en slik type eller dimensjon at det har uheldig innvirkning på bilens styring, bremser m.v. Dette er en skjønnsbestemmelse som kan benyttes uavhengig av om hjulene ellers oppfyller de krav som er satt. Det betyr at selv om hjulene er godkjente, kan de medføre at bilen får kjøreegenskaper som ikke er akseptable. Er det gjort andre modifikasjoner på bilen, kan endring av hjuldimensjon få slik uheldig virkning.

Krav til felger
Det er ikke nødvendig at felgene er godkjente av bilfabrikanten, men det er et krav om at de har dimensjon, materialkvalitet og er av en type som er godkjent av produsenten. Felger med variable boltsirkler er ikke under noen omstendighet tillatt. Felger skal være merket ved hjelp av innpregning eller liknende med fabrikantens navn eller merke og med dimensjon. Denne merkingen bør stå på utsiden av felgen og være synlig når dekket er montert, men dette er ikke et absolutt krav.

Vil man endre dimensjon og/eller sporvidde ved bytte av felg eller dekk er det en del begrensninger og krav som må oppfylles. Sporviddeendringen må ikke overskride det som er tillatt av bilfabrikanten eller godkjent av TÜV for vedkommende bil. Det kan kreves dokumentert at sporvidde eller innpresning er tillatt. Det er i så fall tilstrekkelig at man kan fremvise ABE (Algemeine Betriebserlaubnis) for felg eller utdrag (kopi) av TÜV Raderkatalog eller separat TÜV godkjenning.

Når bilens originale felger erstattes med andre felger, skal disse enten være merket med innpresning eller det skal medfølge dokumentasjon for innpresning i bilen. Innpresning er avstanden mellom felgplatens anleggsflate mot navet og felgens senterlinje. Endres sporvidden med mer enn 15 mm, dvs. at felgens innpresning endres mer enn 7,5 mm, skal bilen godkjennes med slik innpresning. I forbindelse med godkjenningen må det fremlegges dokumentasjon for at sporviddeendringen er tillatt. Slik endring innføres i vognkortet. Det er ikke nødvendig å godkjenne endringer som er mindre enn 15 mm.

Krav til dekk
Det fremgår av forskriften at hjul på samme aksel skal ha dekk med tilnærmet samme egenskaper, men det er altså ikke et krav om at bilen skal ha dekk av samme fabrikat eller med samme type mønster. Mønsterdybden i hovedrillene skal være minimum 1 mm over ¾ del av slitebanens bredde og rundt hele dekkets omkrets. Dette gjelder ikke de steder der det eventuelt er plassert såkalte slitasjevarslene. Dekktrykket skal være tilnærmet det som er bestemt av bil- eller dekkprodusenten og må ikke overstige det maksimaltrykk som er satt av dekkprodusenten. Det er aldri tillatt å bruke større lufttrykk enn 900 kpa (9 bar).

Det er viktig at felger og dekk passer sammen når det gjelder dimensjoner. Det må ikke være for brede dekk på for smale felger og omvendt. Hva som er tillatt fremgår av STRO-normen (Scandinavian Tire & Rim Organization), www.stro.nu.

Det følger av forskriften at alle dekkene på bilen må ha samme dimensjon, med mindre bilen er originalt utstyrt med dekk av ulike dimensjoner foran og bak. Dersom man benytter dekk med ulik dimensjon til tross for at dette ikke er originalt må det foreligge tillatelse enten fra bilprodusent eller TÜV.

Selv om f. eks. 116-serie biler som 75, Alfetta, Giulietta og GTV originalt er utstyrt med like dekk foran og bak, bør det være mulig å benytte bredere dekk og felg bak enn foran da dette er typegodkjent på bl.a. 75 Evoluzione og SZ (205 foran 225 bak på Evo).

For eldre biler er det ofte ønskelig å skifte fra diagonaldekk til radialdekk. Dette er tillatt, men det skal påses at dekkets bæreevne er tilstrekkelig og at dekket er tilpasset felgen. Dimensjonen skal helst være den samme, men det aksepteres en maksimal variasjon på pluss/minus 5 %. Det er tillatt å benytte radialdekk bak og diagonaldekk foran, men har bilen diagonaldekk bak må den ha det samme foran.

Generelle krav
Plassforholdene i hjulhuset må være tilstrekkelig slik at dekk og/eller felg ikke kommer i kontakt med noen del av bilen ved fullt styreutslag og/eller maksimale fjæringsbevegelser. Rulleomkretsen på hjulene må holdes innenfor pluss/minus 5 % av rulleomkretsen på de hjul som bilen normalt er utstyrt med fra produsent. Økes omkretsen på felgen, må altså dekkets profil reduseres tilsvarende.

Såkalte spacere som øker sporvidden er ikke tillatt, med mindre bilprodusenten eller TÜV har godtatt slikt utstyr.

Powered by Labrador CMS