VIS HENSYN: Når det er vegarbeid er farten satt ned og det kan bli litt venting. Vær tålmodig, pust med magen, følg skiltingen og signalene fra trafikkdirigenten.

Statens vegvesen oppfordrer:

Vær grei med veiarbeiderne – de gjør en jobb for oss alle

Veiarbeidere har registrert nesten 1000 uønskede hendelser i året de siste årene. Nå vil Statens vegvesen ha slutt på råkjøring i anleggsområder og kjefting på arbeiderne.

Publisert

Sommerhalvåret er høytid for veiarbeid. Rekkverk, tunneler, bruer og grøftekanter skal pleies og vedlikeholdes, noen svinger skal rettes ut, mens andre strekninger får ny asfalt. Alt for å ta vare på de veiene vi har.

Alle skal hjem til noen

Anleggsbransjen gir jobb til mange kvinner og menn, og jobben de gjør er viktig, men er vi like flinke til å gi disse arbeiderne en trygg arbeidsdag?

– Det er viktig å tenke på at de som jobber med bruer, fjellskjæringer, veilys eller hva de gjør langs vegene, er noens mamma, pappa, kjæreste, sønn eller datter. Alle skal hjem til sine etter at arbeidsdagen er over, sier Bjørn Laksforsmo, direktør for Drift og vedlikehold i Statens vegvesen.

Følg skilting og vis hensyn

Opplever entreprenørene farlige hendelser ute langs vegene, skal disse registreres. Statens vegvesens database over uønskede hendelser skulle vi helst sett var en database med lite innhold, men sannheten er dessverre det motsatte.

– Vi får meldinger om høy fart i anleggsområder til tross for tydelig skilting. Mange bilister irriterer seg over nedsatt hastighet og ventetid, og lar frustrasjonen gå ut over de som jobber langs vegen. Mange rapporterer at de blir skjelt ut på jobb. Men enda alvorligere er at vi har hatt flere hendelser som har resultert i personskader og til og med dødsfall. Det er dypt tragisk og helt uakseptabelt, sier Laksforsmo.

Antall uønskede hendelser for vegarbeid langs riks- og europavegene har de siste årene ligget på nesten 1000 hendelser i året. Dette er hendelser hvor trafikanter er ufine mot arbeiderne, kjører forbi i høy fart, ikke har fulgt anvisninger fra trafikkdirigenter og forårsaket skader og påkjørsel av varslings- og sikringsutstyr.

– Utstyr kan vi reparere eller erstatte, men høy fart i anleggsområder og manglende respekt for de som jobber langs vegen, kan skape farlige situasjoner og utrygghet. Det kan vi ikke akseptere. Vi har flere eksempler hvor trafikanter har tatt seg forbi sperringer og kjørt inn i arbeidsområder. Dette er farlig og her er det flaks om vi unngår personskader, sier direktøren og legger til:

– Farten er satt ned av en grunn. Å kjøre hensynsfullt og respektere skilting er viktig både for dine egen sikkerhet, sikkerheten til dine medtrafikanter og de som arbeider langs vegen.

Registrerer for å lære

Bjørn Laksforsmo forteller at Statens vegvesen samarbeider med entreprenørene som utfører arbeidet langs vegene, for å redusere risikoen for uønskede hendelser.

– Vi ser på hvordan vi kan forbedre arbeidet med arbeidsvarlingsplaner, og hvordan vi kan sikre arbeidsområder best mulig og med minst mulig konsekvens for trafikantene. Dette går både på økt kunnskap og risikoforståelse, og flere kontroller langs veien for å se at varslings- og sikringsutstyr etc. er satt opp etter planen, og at vi setter riktig fart etter forholdene og arbeidstidene. Der det er mulig, vil vi tillate høyere fart når arbeid ikke pågår, men i et arbeidsområde eller ved skade på veinettet, setter vi farten ned nettopp fordi veien ikke har den innebygde sikkerheten som skal hindre alvorlige konsekvenser dersom uhellet er ute.

I Statens vegvesens kontrakter med entreprenørene er det krav om at alvorlige hendelser i forbindelse med veiarbeid skal rapporteres umiddelbart til Vegvesenet.

– Å registrere uønskede hendelser er viktig for å evaluere hendelsene og lære. I tillegg skal entreprenørene legge til rette for sikring av bevis og politianmelde hendelsen, sier Laksforsmo.

Se heller det positive i vegarbeidet

Vedlikehold er viktig for å ta vare på de veiene vi har. I stedet for å hisse seg opp over nedsatt fart og litt venting, håper Statens vegvesen trafikantene heller kan se det positive i arbeidet som utføres. Med sommersesongen godt i gang, har Statens vegvesen en klar oppfordring til trafikantene som skal ut langs veiene:

– Vi ser at flere av hendelsene skyldes utålmodige sjåfører. Mange av hendelsene har medført alvorlig personskader og også dødsfall. Vi mener alle skal ha en trygg arbeidsplass, og her må trafikantene også bidra. Alle skal komme hjem til sine etter at arbeidsdagen er over – også de som jobber langs vegene, oppfordrer Bjørn Laksforsmo i Statens vegvesen.

Powered by Labrador CMS