Eldre passer best på bilen

Mange bileiere unnlater å følge anbefalte serviceintervaller, viser en ny undersøkelse. Det er dårlig biløkonomi i det lange løp, mener fagfolk.

Publisert

I en undersøkelse utført av YouGov for Autobransjens leverandørforening (ABL) svarer bare 57 prosent klart bekreftende på at serviceintervallene blir fulgt.

23 prosent medgir at de av og til blir hengende etter, mens åtte prosent oppgir at de kunne vært flinkere til å huske dette. Syv prosent svarer nei. De øvrige krysser av for vet ikke.

– Det er uheldig at nær halve bilparken ikke får service i henhold til fabrikantenes anbefalinger, sier Arild Hansen, daglig leder i ABL.

Tid og kjørelengde mellom hver service har blitt utvidet de senere årene, men det er like viktig som før at anbefalingene følges, mener Hansen. Han tror slurv på dette feltet gir dyrere bilhold i det lange løp, og at bruktbilverdien kan falle når servicehistorikken er mangelfull.

Eldre følger best opp
Eldre eiere er mest nøye med å følge opp bilholdet, viser undersøkelsen.

– De som har fylt 50 ligger bedre an enn gjennomsnittet, og fra 60 år og oppover svarer 73 prosent ja på at intervallene følges. På dette området er nok ansvarsfølelsen sterkest hos de godt voksne, sier Hansen.

Det er en klar tendens at hyppigheten av slurv med serviceintervallene tiltar når bilen har passert fem år og er kommet godt utenfor garantitiden, ifølge John Axel Granberg, kjedesjef i Meca.

– Det er åpenbart at de totale bilkostnadene øker som en følge av slike utsettelser. Det kan oppstå følgeskader og drivstoffutgiftene kan øke. I tillegg kommer mulig sikkerhetsrisiko, for eksempel hvis det skulle være feil på bremsene som ikke raskt blir reparert.

Også for biler som er innenfor garantitiden vil utsettelser kunne gi eieren trøbbel, da garantien gjerne forutsetter at serviceintervallene overholdes, påpeker Granberg.

Gjøres på bestilling
I undersøkelsen fra ABL fremgår det også at kun en fjerdedel av bileierne ber spesielt om å få renset klimaanlegget og byttet pollenfilter ved bestilling av service. Fire av ti regner med at dette skjer uten at man gir beskjed.

– Serviceintervallene omfatter skifte av pollenfilter. Rens av selve klimaanlegget faller utenom, men dette er noe vi spør kunden om, sier Granberg.

Rens av anlegget gjøres for å forhindre oppblomstring av sopp, bakterier og vond lukt.

– En service på klimaanlegget omfatter sjekk av mulige lekkasjer og etterfylling av korrekt mengde gass slik at god kjøling sikres på varme sommerdager. Hvis det er lenge siden sist, kan det være smart å få dette gjort før årets sommerferieturer.

Powered by Labrador CMS