Et sterkt Nokian-år

- Året 2011 var en suksesshistorie. Både salg, marginer og produksjon økte, sier administrerende direktør Kim Gran i Nokian Tyres.

Publisert Sist oppdatert

- Vår strategi for økning og den sterke etterspørselen fra markedene bidro til et godt resultat. Salget økte betydelig på alle våre viktigste markeder, og vi lyktes med å øke markedsandelen, spesielt i Russland og Sentraleuropa, sier Gran.


- Lanseringen av vår nye vinterdekkfamilie for Sentraleuropa, testsuksess for Nokian WR D3 og meget godt salg av Nokian Hakkapeliitta i Norden og Russland økte salget og forbedret gjennomsnittsprisen.

Høy andel premiumprodukter styrket salgsmiksen. Sammen med prisøkninger ga dette bedre marginer i 2011.

  • Omsetning: 1.456,8 millioner euro (1.058,1 millioner euro i 2010)
  • Driftsresultat: 380,1 millioner euro (222,2)
  • Resultat før skatt: 359,2 millioner euro (208,8)

- Vi har markedets sterkeste varemerke, prisposisjon og distribusjon på våre kjernemarkeder, og vi lyktes med å styrke både vår posisjon og lønnsomhet betydelig også i Sentraleuropa. Ekspansjonen i vårt distribusjonsnett fortsetter, sier Gran.

- Spydspissen er vår dekkjede Vianor, som økte med 139 nye anlegg i løpet av 2011. Ved årsskiftet omfattet kjeden 910 anlegg i 23 land. Av disse finnes 491 i Russland og OSS-landene i 287 byer.

Regnet i tonn økte produksjon med 47 prosent i 2011. Begge fabrikker økte produksjonen og forbedret produktiviteten.

- Utsiktene for salg og resultat i første halvår 2012 ser gode ut. Vår ordrereserve er god, og lagersituasjonen hos distributørene i våre kjernemarkeder ligger på et normalt nivå, sier Gran.

- Stabile råvarepriser og økt produktivitet hjelper oss med å beholde god lønnsomhet.

- Vi har fremdeles god medvind, og starter på 2012 sterkere enn noen sinne. Til tross for usikkerheten i Europa, gir våre kjernemarkeder i Norden, Russland og OSS-landene oss fremdeles nye muligheter til å vokse. Derfor kan vi ikke ha noe annet mål enn å øke både salg og resultat også i løpet av året 2012.

Vianor
Dekkjeden Vianor fikk i 2011 en omsetning på 298,4 millioner euro (307,9), som var 3,1 prosent lavere enn i 2010. Driftsresultatet var 2,3 millioner euro (4,0), en reduksjon på 42,5 prosent.

Ved utgangen av 2011 omfattet Vianor totalt 910 anlegg globalt, hvorav 179 egne anlegg (169) i Norge, Sverige, Finland, USA, Sveits og Russland.

Nokians vurdering av markedssituasjonen
Veksttakten i verdensøkonomien svekket seg i løpet av 2011. Svakere BNP-vekst enn planlagt førte til at mange land nedjusterte sine økonomiske prognoser. De viktigste økonomiene hadde fremdeles vekst, takket være den frie pengepolitikken og lave rentenivåer, selv om veksttakten ikke var like høy som tidligere. Økonomiene i Nokian Tyres kjernemarkeder i Norden og Russland har hatt en relativt bra utvikling.

Usikkerheten i den europeiske økonomien om hvordan gjeldssituasjonen i landene vil påvirke finansmarkedene har fortsatt, og ennå kan man ikke se hvordan dette vil ende. Hittil har det ikke påvirket privat konsum nevneverdig. I det siste har usikkerheten i makroøkonomien minsket litt, men det er fortatt mulig at den kan komme til å påvirke etterspørselen etter dekk i 2012. Eurokursen har sunket noe, og om nettoverdien på euro fortsetter å gå ned, ville det ha positive følger for Nokian Tyres.

Salget av sommerdekk gikk ned i Europa, mens salget av vinterdekk økte med 15 prosent. I Russland økte dekkprodusentenes leveranser med over 30 prosent på grunn av en bedre økonomisk situasjon i landet, mindre lager hos distributører og bedre tro på økonomien hos forbrukerne.

To vintere på rad med mye snø til langt utpå våren over hele Europa og i Russland økte salget av vinterdekk kraftig. Etter sesongen har forhandlerne små lager av vinterdekk. Sen vinter med lite snø høsten 2011 påvirket ikke salget av vinterdekk til sluttbruker på våre kjernemarkeder i Norden og Russland nevneverdig. Lagrene hos distributørene er fremdeles relativt små. Markedet for sommerdekk gikk litt ned i Europa, men økte betydelig i Russland.

Etterspørselen etter tunge spesialdekk økte i 2011, selv om ordretilgangen etter skogsmaskindekk gikk noe ned i siste kvartal 2011. Utviklingen i etterspørselen etter tunge dekk i 2012 ser usikker ut, men det finnes positive trekk. Eksempelvis har etterspørselen på ettermarkedet øket, og prisene på visse råvarer (cellulose og metaller) har begynt å stige.

Powered by Labrador CMS