Grønt lys for Mekonomen

Mekonomen AB har fått Konkurransetilsynets velsignelse for overtagelse av Meca - men på visse vilkår.

Publisert Sist oppdatert

Konkurransetilsynet varslet tidligere i år at de ville gripe inn mot Mekonomens oppkjøp av Meca.

Som følge av varselet sendte Mekonomen et brev til Konkurransetilsynet, hvor de kom med flere forslag til tiltak som er ment å avhjelpe de konkurransemessige problemene.

Dette er punktene som gjør at tilsynet kan godkjenne oppkjøpet:

  • Begrensninger i bruk av mekanismer som premierer verksteders kjøp av bestemte kvanta reservedeler fra Mekonomen.
  • Reduserte oppsigelsesfrister for verksteder og reservedelsbutikker som ønsker å bytte kjedetilknytning.
  • Begrensninger i bruk av krav om innkjøpsmål eller minstekvanta for reservedeler.

Konkurransetilsynets endelige vurdering er at de avhjelpende tiltakene forventes å gjøre det vanskeligere for Mekonomen å gjennomføre en lønnsom økning av prisene på reservedeler.

Konkurransetilsynet skriver:
De gjør det enklere for verksteder tilknyttet Mekonomens kjedestruktur å bruke andre leverandører av reservedeler dersom prisene økes.

I tillegg gjør de det enklere for konkurrerende reservedelsleverandører å utvide sin virksomhet, ved for eksempel å etablere nye reservedelsbutikker. Dette fordi verkstedene i mindre grad enn før er bundet opp mot Mekonomens kjedestruktur.

Powered by Labrador CMS