Sterke tall fra Nokian

Nokian Tyres har økt både dekkomsetning og resultat kraftig i år. Verre er det med bunnlinjen i deres dekkjede Vianor.

Publisert Sist oppdatert

Leveransene av personbildekk har øket kraftig, og etterspørselen fortsetter å være sterk gjennom resten av året på Nokian Tyres kjernemarkeder, til tross for usikkerhetene i verdensøkonomien. Små lager i distribusjonskjeden, øket salg av biler og en merkbar økning i salget av vinterdekk i Europa, Russland og OSS-landene gjør det mulig å fortsette veksten. Nokian forventer at etterspørselen etter tunge dekk vil holde seg god resten av året, men økningen av ordrereserven er i ferd med å flate ut. - Vår fremgang første halvår fortsatte i 3. Kvartal, og både salg, produksjon og produktivitet økte kraftig, sier adm. direktør Kím Gran i Nokian Tyres. - Salget økte betydelig på alle selskapets kjernemarkeder, og vi tok ytterligere markedsandeler, sier han. - Den vellykte lanseringen av vårt nye dekk Nokian WR D3 for sentraleuropeiske markeder, samt godt salg av Hakkapeliitta vinterdekk i Norden og Russland,bidro til økt salg og høyere gjennomsnittspriser. - Takket være det økte salget og prisøkningene lyktes vi med å øke våre marginer, sier. Nokian har fortsatte å utvide sin distribusjonskjede, med spydspissen Vianor, som nå har mer enn 873 anlegg, en økning med 102 anlegg i perioden. - Selskapets salg og resultat for 2011 er enkle å forutse, ettersom salget vil korrelatere til vår økte produksjon, sier Gran.
- Sesongens gode gjennomsnittspriser, sammen med lavere råvarepriser og kostnader, hjelper oss til å bevare vår gode lønnsomhet. - Himmelen ser skyfri ut for resten av året, og vi har fremdeles god medvind. Vi går mot år 2012 sterkere enn noen sinne, og er klare for å utnytte alle muligheter, og overvinne utfordringene, uansett hvordan de kan se ut, sier Gran optimistisk.Konsernets omsetning økte med 41,3 prosent til 974,3 millioner euro (689,4, 1-9 2010)Driftsresultatet økte med 100,2 prosent og endte på 261 mill. euro (130,4)Resultat før skatt økte med 99,5 prosent til 244,4 mill. euro (122,5)Nettoresultatet økte med 100,4 prosent, og ble 214,6 mill. uro (107,1)Resultat pr. aksje steg med 96,7 prosent til 1,66 euro (0,85)Gjennomsnittlig antall ansatte var 3.774 (3.262), og ved utgangen av perioden var antall ansatte 3.961 (3.411).Juli-september 2011Konsernet Nokian Tyres hadde en omsetningsøkning på 41,2 prosent i perioden juli-september til 346,3 millioner euro (245,2). Salget til de nordiske landene økte med 23,5 prosent, og til Russland med 63,2 prosent. Salget til Russland og OSS-landene økte til sammen med 81,3 prosent. Salget til Sentral- og Øst-Europa økte med 45,3 prosent, og salget til Nord-Amerika sank med 37,8 prosent. Driftsresultatet endte med 95,4 millioner euro (48,3). Resultat før skatt ble 89,1 millioner euro (39,6). Nettoresultatet endte på 78,1 millioner euro (34,5). Resultat pr aksje ble 0,60 euro (0,27). PersonbildekkOmsetningen på forretningsområdet personbildekk økte med 48,5 prosent i perioden januar-september, og kom opp i 732,7 euro (493,3). Driftsresultatet endte på 262,0 millioner euro (135,6). En økning med 93,2 prosent. Etterspørselen etter personbildekk fortsatte å øke. Størsteparten av Nokian Tyres salgsøkning kom fra Russland, men salget var meget godt på alle konsernets kjernemarkeder. Sterkest økte salget av SUV-dekk. Nokian Tyres økte sine markedsandeler på personbildekk i Norden, Russland og Europa. Den store etterspørselen overgikk selskapets leveringsevne, og salg ble flyttet til fjerde kvartal og året 2012. Nokian Tyres nye sommerdekkmodeller, spesielt Nokian Hakka Green som reduserer drivstofforbruket merkbart, vant flere dekktester på kjernemarkedene, noe som økte salget. Den nye vinterdekkfamilien for sentraleuropeiske forhold – Nokian WR D3 – ble lansert med suksess. Dekktester i motorbladene høsten 2011 har vist fremgang for Nokian Tyres. Nordiske piggdekk og piggfrie vinterdekk, samt vinterdekk for sentraleuropeiske forhold, vant mange tester. Salgsmiksen ble betydelig forbedret, noe som sammen med vellykte prisøkninger økte gjennomsnittsprisen sammenlignet med tilsvarende periode året før. Dette kompenserte for økning av råvareprisene med 30,7 prosent. Nokian Heavy TyresOmsetningen for Nokian Heavy Tyres økte med 50,5 prosent til 83,3 millioner euro (55,4). Driftsresultatet økte med 49,9 prosent, og kom opp i 14,2 millioner euro (9,5). Etterspørselen etter tunge dekk økte som følge av økt produksjon av maskiner, og at etterspørselen etter dekk økte også på ettermarkedet. Nokian Heavy Tyres salg økte i alle produktsegmenter. Sterkest økte salget av dekk til skogsmaskiner og gruvemaskiner, samt radialdekk. Salget i Russland økte merkbart. Ordrereserven var god ved utgangen av perioden, selv om etterspørselsøkningen virker å avmattes. I perioden ble det nye produktsortimentet Beyond All-Steel Radial (BAS) for havne- og gruvemaskiner lansert. Salget av disse nye dekktypene startet, og de utfordrer de tradisjonelle all-steel produktene på markedet. Negativt for VianorDekkjeden Vianors omsetning sank med 2,3 prosent til 181,1 millioner euro (185,3). Driftsresultatet ble -10,7 millioner euro (-7,9). I følge Nokian ble driftsresultatet negativt på grunn av virksomhetens sesongkarakter. Som tidligere, er det salget av vinterdekk mot slutten av året som avgjør Vianors resultat. I utgangen av perioden hadde Vianor 180 (170) egne anlegg i Sverige, Finland, Norge, USA, Sveits og Russland. I løpet av perioden ble 15 nye anlegg kjøpt og ett anlegg ble nedlagt. I tredje kvartal økte Vianor sitt nettverk av franchise- og partnerverksteder med 53 nye anlegg, og gjennom hele perioden er det kommet 102 nye anlegg på selskapets kjernemarkeder. Ved utgangen av perioden var Vianor aktiv i 23 land, og de mest dekkende kjedene finnes i Norden, Russland og Ukraina. I tredje kvartal startet Vianor virksomhet også i Romania. I Vianor var det ved utgangen av perioden i alt 873 anlegg, hvorav 693 er partner- og franchiseverksteder. I takt med ekspansjonen i kjeden økte også Nokian Tyres sine markedsandeler. Nokian melder at utvidelsen av partnernettverket fortsetter som planlagt, og målet er at det skal være over 900 Vianor avdelinger ved utgangen av 2011. Øvrig forretningsvirksomhetOmsetningen på forretningsområdet lastebildekk økte med 57,7 prosent og kom opp i 44,6 millioner euro (28,3). Bedre produktsortiment, både av premium- og standarddekk, økte forretningsområdets markedsandeler i Norden, Russland, Sentral- og Øst-Europa. Kjøretøyparkens bedre utnyttelsesgrad, og gjenbruk av kundenes lager, økte salget av regummieringsmaterialer. Den positive utviklingen på markedene har ført til mangel på lastebildekk over hele verden. Nokian Tyres fortsetter å utvide produksjonskapasiteten for å kunne utnytte den store etterspørselen. I løpet av 2011 skal også logistikken forbedres ytterligere, og sortimentet av dekk skal utvides. Ekspansjonen til Russland, OSS-landene og Øst-Europa skal fortsette ved hjelp av konseptet ”Vianor Truck”. InvesteringerI perioden januar-september utgjorde investeringene 108,2 millioner euro (30,6). Nokians vurdering av markedssituasjonen:Økningen i verdensøkonomien begynte å flate ut i løpet av perioden. Brutto nasjonalprodukt økte mindre enn beregnet i flere land, noe som førte til nedjustering av deres økonomiske forventninger. De viktigste økonomiene forventes fortsatt å vokse, takket være løs pengepolitikk og lavt rentenivå, også om økningstakten reduseres. Økonomiene på Nokian Tyres kjernemarkeder, spesielt i Nord-Europa og Russland, har hatt en relativt bra utvikling. I den europeiske økonomien skaper den økte gjelden i mange land uro om hvordan dette vil påvirke finansmarkedene, og vi vet ennå ikke hvordan dette vil ende. Hittil har det ikke påvirket privat konsum merkbart. Den verdensomspennende makroøkonomiske usikkerheten har øket, noe som kan redusere etterspørselen i 2012. I løpet av perioden beregnes ettermarkedssalget av personbildekk å ha øket med fire prosent i Norden og fem prosent i Europa, sammenlignet med januar-september 2010. I Russland økte dekkprodusentenes leveranser til distributører med over 30 prosent, takket være landets bedre økonomi, små lager hos distributørene og sterk tillit hos forbrukerne. Vinteren ble snørik og lang i Europa og Russland, noe som økte salget av vinterdekk kraftig, mens lagrene hos distributørene ble små. Sommerdekkmarkedet i Europa lå på samme nivå som i 2010, mens salget økte kraftig i Russland. Takket være den raskt økende etterspørselen hadde distributørene små lager, spesielt av vinterdekk. Dette førte til at det iblant var mangel på dekk hos distributører og forhandlere. Etterspørselen i dekkbransjen ventes å øke kraftig gjennom 2011, og både salg og gjennomsnittspriser ventes å øke. Etterspørselen etter tunge spesialdekk vil være god resten av året, både for dekk til skogsmaskiner, havn- og gruvemaskiner. Det er enkelte tegn til at etterspørselen er i ferd med å avmattes, hvilket henger sammen med lavere etterspørsel og lavere priser på cellulose, metaller, råvarer og næringsmidler. Etterspørselen etter lastebildekk var fortsatt sterk. Dette skapte mangel på dekk på ettermarkedet. Totalt sett ser markedssituasjonen god ut på Nokian Tyres hovedmarkeder, og etterspørselen etter personbil- og lastebildekk overstiger tilgangen. Prisen på naturgummi og oljebaserte råvarer har økt betydelig siden begynnelsen av 2009 og frem til midten av 2011, og det har vært mangel på visse råvarer. Tidlig i 2011 steg råvareprisene ytterligere, noe som tvang dekkprodusentene til å øke sine priser. I slutten av perioden har råvareprisene gått ned, og råvaretilgangen er normalisert. Dekkprodusentenes råvarekostnader økte fortsatt i tredje kvartal på grunn av råvarelager innkjøpt til høyere priser. Dekkprodusentene har fortsatt å øke sine priser, men i lavere takt enn tidligere. Prisdisiplinen innen bransjen har vært god.

Powered by Labrador CMS