Lillehammersamlingen
Foto: Jon Winding-Sørensen
Lillehammersamlingen
Foto: Jon Winding-Sørensen
Lillehammersamlingen
Foto: Jon Winding-Sørensen
Lillehammersamlingen
Foto: Jon Winding-Sørensen
Lillehammersamlingen
Foto: Jon Winding-Sørensen
Lillehammersamlingen
Foto: Jon Winding-Sørensen
Lillehammersamlingen
Foto: Jon Winding-Sørensen
Lillehammersamlingen
Foto: Jon Winding-Sørensen
Lillehammersamlingen
Foto: Jon Winding-Sørensen
Lillehammersamlingen
Foto: Jon Winding-Sørensen
Lillehammersamlingen
Foto: Jon Winding-Sørensen
Lillehammersamlingen
Foto: Jon Winding-Sørensen
Lillehammersamlingen
Foto: Jon Winding-Sørensen
Lillehammersamlingen
Foto: Jon Winding-Sørensen
Lillehammersamlingen
Foto: Jon Winding-Sørensen

Lys i museums-tunnelen

Har vi sett planer om sammenslåing av Vegmuseet og Lillehammersamlingen i noen prop før? Nå er den der i hvert fall, i Prop. 126 S og i en ganske lystig pressemelding fra Samferdselsdepartementet.

Publisert Sist oppdatert

- Bil og vei er kulturhistorie. Jeg er glad for at denne delen av norsk historie kan bli vist fra og formidlet på en enda bedre måte, ved at Norsk vegmuseum og Norsk kjøretøyhistorisk museum blir slått sammen og får felles plassering på Hunderfossen nord for Lillehammer, sier Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Den uttalelsen – og den låter da ganske konkret – kom rett i halen på revidert statsbudsjett i forrige uke.

Men mens resten av proposisjonen hans inneholder konkrete summer og konkrete tidsplaner, er det ikke et ord om hverken tid eller kroner i avsnittet som heter «Samanslåing av Norsk Vegmuseum og Norsk kjøretøyhistorisk museum – bortsett fra at man gjentar at fylkesutvalget har forpliktet seg til å bidra med 900.000 kroner per år for driften.

Men han sier videre at «Bil og vei er en del av kulturarven vår, og jeg er glad for at regjeringen nå legger til rette for et stekt faglig nasjonalt museumsmiljø.»

Det er det ikke bare han som er – vi bare håper det er realiteter bak engasjementet denne gang.

I prop’en blir det fortalt om innsatsen fra de private ildsjelene i Lillehammer som siden 1983 «har hatt uoffisiell status som nasjonalt anlegg for historiske kjøretøy» og det blir orientert om mer enn 20 års planer for å knytte det opp mot Vegvesenets førsteklasses museum ved Hundersfossen.

Mot en løsning
Etter masse frem og tilbake tok det hele litt greiere form i forbindelse med Statsbudsjettet for i år da kommunikasjonskomiteen skrev i Innstilling 13 S (2015-2016):

«Komiteens flertall … mener det er viktig å ta vare på både kjøretøy og veghistorien på en god måte, og ser positivt på initiativet for å samle kjøretøy og veghistorien i en enhet.»

Så fremmet noen av medlemmene et forslag der de sa at «Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med et forslag om å bidra til en etablering av en felles løsning for Norsk Kjøretøyhistorisk Museum og Norsk Vegmuseum».

La oss håpe det er det som er i ferd med å skje nå og at det ikke tar altfor lang tid før Solvik-Olsen viser at han holder ord når han avslutter denne delen av prop’en med «Departementet vil komme tilbake til Stortinget om hvordan og når samlokalisering kan gjennomføres».

BilNorge.no har ofte besøkt disse to institusjonene og skrevet ganske begeistret om dem. Nå ser vi virkelig frem til å kunne fortelle om åpningen av den helt nye, fantastiske samlingen.

Dette er noe av det vi har skrevet tidligere:

Powered by Labrador CMS